ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A11 Περιεχόμενο κύκλου:

Ο Κύκλος Επιμορφωτικού Σεμιναρίου “Αρθρογραφία” προετοιμάζει τον σπουδαστή στην συγγραφή άρθρων, τόσο ειδησεογραφικά όσο και πιο ελεύθερα, κρίσης κ.α. Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τα βασικότερα κείμενα της αρθρογραφίας, διδάσκοντας τη μεθοδολολογία και τα εργαλεία. Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 10 Δυνατότητα επιλογής: Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει όποιο σεμιναριακό μάθημα θέλει ως αυτόνομο επιμορφωτικό σεμινάριο Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο:

100 Ώρες Επιμόρφωσης για κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο: 10

Λήξη: διάρκεια 10 εβδομάδες

Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει

Λήξη εγγραφών: 10 Σεπτεμβρίου 2021

Προσφορές εγγραφών μέχρι: 31 Ιουλίου 2021

Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αρθρογραφία

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία»

Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία της δημοσιογραφίας και οι βασικοί όροι που τη διέπουν, όπως η είδηση και οι τομείς που ασχολείται. Πραγματοποιείται αναδρομή στο επάγγελμα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα για να διευκρινιστούν τα σημεία που διαμόρφωσαν την είδηση.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Δίκαιο και Δεοντολογία»

Διδάσκεται η σκοπιμότητα και η χρήση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς και η σχέση της με το δίκαιο, τη νομοθεσία και την ηθική στην Ελλάδα.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Βασικά Δημοσιογραφικά λάθη στη χρήση της Γλώσσας»

Το κοινό αγαπά να «μισεί» τους δημοσιογράφους όπως και γνωστή είναι και η «αντιπάθεια» προς το δημοσιογραφικό κόσμο για τα συχνά λάθη του στη χρήση της γλώσσας. Στόχος είναι η ανάλυση και η επεξήγηση συχνών ατοπημάτων στη γραμματική και στο λεξιλόγιο, μέσα από διαδραστικές ασκήσεις.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Βασικά Δημοσιογραφικά λάθη στη δημιουργία Κειμένων»

Τα λάθη στον δημοσιογραφικό λόγο μπαίνουν στο επίκεντρο της κριτικής του κόσμου. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι οι σπουδαστές να μάθουν να αποφεύγουν τα συνηθισμένα συντακτικά λάθη που κάνουν πολύ συχνά ακόμη και έμπειροι δημοσιογράφοι στον γραπτό λόγο. Επίσης, να διδαχθούν τον σωστό τρόπο γραφής μιας περίληψης από ποικίλα κείμενα και πληροφορίες, ώστε να δημιουργήσουν από τα στοιχεία που θα συλλέξουν ένα νέο δικό τους κείμενο.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Τα δημοσιογραφικά είδη κειμένου Ι: Άρθρο, Χρονογράφημα, Επιφυλλίδα, Έρευνα, Δοκίμιο»

Δεν είναι πάντα ευδιάκριτο το κείμενο που έχουμε απέναντί μας σε ποιο είδος ανήκει. Άλλωστε αυτή η ταξινόμηση δεν μπορεί να κριθεί ποτέ πλήρης. Σε αυτήν την ενότητα θα αναλυθούν τα βασικά είδη κειμένου που πολλές φορές μπλέκονται μεταξύ τους, αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν μέσα τους κάποια καίρια σημεία που τα κάνουν εν τέλει να ξεχωρίζουν μεταξύ τους έστω και λίγο. Στο τέλος οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γράψουν ένα μικρό κείμενο από τα είδη που διδάχθηκαν: Άρθρο, Χρονογράφημα, Επιφυλλίδα, Έρευνα ή Δοκίμιο.

6ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Τα δημοσιογραφικά είδη κειμένου ΙΙ: Αναγγελία, Παρουσίαση, Κριτική, Φωτορεπορτάζ, Παραπολιτικές Στήλες, Σχόλιο – Άρθρο Γνώμης»

Είναι συχνό το φαινόμενο ένα κείμενο να συνδυάζει χαρακτηριστικά από διαφορετικές κατηγορίες. Η ενότητα αυτή είναι συνέχεια της προηγούμενης και θα επιχειρηθεί και πάλι η διάκριση των δημοσιογραφικών κειμενικών ειδών και οι λεπτές γραμμές που μπορεί κανείς εύκολα να τα διαχωρίσει. Στο τέλος οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γράψουν ένα μικρό κείμενο από τα είδη που διδάχθηκαν: Αναγγελία, Παρουσίαση, Κριτική, Φωτορεπορτάζ, Παραπολιτικές Στήλες ή Σχόλιο – Άρθρο Γνώμης.

7ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Ρεπορτάζ: Τα είδη, οι πηγές και οι βασικές αρχές γραφής του»

Η αλήθεια είναι η καρδιά ενός εμπεριστατωμένου ρεπορτάζ. Στόχος της παρούσας ενότητας είναι να μύηση στα βασικά μυστικά γραφής ενός σωστού κειμένου. Το ρεπορτάζ έχει συγκεκριμένους απαράβατους κανόνες, λειτουργίες και τρόπο προσέγγισης, που καθορίζουν την ποιότητά του και φυσικά την απήχησή και το ενδιαφέρον που θα προκαλέσει στο κοινό. Στο τέλος της ενότητας αυτής οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γράψουν ένα μικρό ρεπορτάζ.

8ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Τεχνικές Συνέντευξης»

Η συνέντευξη αποτελεί τη βάση του ρεπορτάζ. Είναι η άμεση επαγγελματική αξιοποίηση της πηγής ή των πηγών του δημοσιογράφου και έτσι εξυπηρετεί τον στόχο της ειδησεογραφίας και της ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου. Η τελευταία αυτή ενότητα θα αφιερωθεί στους ιδιαίτερους τρόπους γραφής μίας συνέντευξης, αλλά και στις τεχνικές προσέγγισης των συνεντευξιαζόμενων, που κάθε φορά είναι μία νέα μαγική πρόκληση.

9ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Ερευνητική Δημοσιογραφία»

Οι σπουδαστές, σε συνδυασμό με όσα διδάχτηκαν στις προηγούμενες ενότητες, θα διδαχτούν τον ειδικό τρόπο και τις μεθόδους που χρειάζονται ώστε να εκπονήσουν μία έρευνα. Είναι ένας τομέας που απαιτεί μεγάλη γνώση του εκάστοτε θέματος και συνεχή προσωπική ενασχόληση με το αντικείμενο, ακόμη και αν πρόκειται για ένα απλό κείμενο.

10ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Σύνταξη Δελτίων Τύπου»

Για την διαφήμιση χρειάζεται να συντάξουμε κείμενα προώθησης διαφόρων μορφών, γνωστά ως Δελτία Τύπου. Ο σπουδαστής διδάσκεται τις μορφές όλων των κειμένων που χρησιμοποιούνται στην προώθηση μέσω εφημερίδων, δελτίων διαδικτύου και αλλού. Επίσης διδάσκεται η μορφή των συνεντεύξεων, γιατί θα χρειαστεί να δοθούν και συνεντεύξεις για την καλύτερη προώθηση.

Μέθοδος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Κάθε Δευτέρα ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναριακού μαθήματος. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο μάθημα. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση αξιολόγησης.

Στη διάρκεια της εβδομάδας ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμινάριο και την άσκηση αξιολόγησης μέσω mail.

(έναρξη: 13/09 και 11/10-θα σταλεί το 1ο σεμιναριακό μάθημα. Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις δύο ημερομηνίες για να ξεκινήσει)


ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

Αρχικά δίδακτρα: 245 €

Έκπτωση: 220 € Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

Θερινή Προσφορά μέχρι 31 Ιουλίου: 190 €

(τα δίδακτρα εξοφλούνται σε δόσεις που επιλέγει ο σπουδαστής. Προκαταβολή εγγραφής από 20 € τα οποία αφαιρούνται από τα δίδακτρα)

Δίδακτρα για το κάθε μάθημα ως αυτόνομο επιμορφωτικό σεμινάριο
Χωρίς έκπτωση: 40 €, με έκπτωση: 35 €

Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

Χορηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήσηΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Κατερίνα Σχοινά

Η κα Σχοινά είναι απόφοιτη Φιλολογίας και Δημοσιογραφίας με μεταπτυχιακή κατάρτιση στη Λαογραφία και μετεκπαίδευση σε ειδικευμένα θέματα της δημοσιογραφίας. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στους τομείς της δημοσιογραφίας, έχοντας καταφέρει να συνδυάσει και να εντάξει το ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις και τα ειδησεογραφικά κείμενα στην επιστήμη της Λαογραφίας.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια με περιεχόμενο την λειτουργία της ειδησεογραφίας, ενώ έχει αποτελέσει μέλος οργανωτικής επιτροπής και επιτροπής κρίσης σε συνέδρια όπως του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως δημοσιογράφος έχει εργαστεί σε διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, έχει αρθρογραφήσει και ασχοληθεί κυρίως με τις συνεντεύξεις και το ρεπορτάζ, ενώ εργάστηκε στο Γραφείο Τύπου της Παγκόσμιας Διοργάνωσης Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cub, όπως και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διατήρησε ηλεκτρονικό Book με δημοσιογραφικά Projects. Σήμερα είναι ερευνήτρια Προφορικών Ιστοριών στο Project Istorima του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

211 1190257 – 6981 393623 – culture.webinars@hotmail.com

Visits: 1


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο