Tό Παγκόσμιο Σύμβολο τοῦ Αθεϊσμοῦ θλίβεται μὲ τὴν ὑποχώρηση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Δύση


Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος, Νομικός 

Σὲ μιὰ Συνέντευξή του στὸν λονδρέζικο ραδιοφωνικὸ σταθμὸ LBC τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2024 [1] ὁ Καθηγητὴς Ἐξελικτικῆς Βιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου της Ὀξφόρδης Richard Dawkins, παγκοσμίως γνωστὸς γιὰ τὶς σκληρὲς ἀθεϊστικὲς ἀντιλήψεις του, δήλωσε ὅτι εἶναι θλιμμένος βαθύτατα γιὰ τὴ ἀπωλεσθεῖσα ἐπιρροὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ, φτάνοντας στὸ σημεῖο νὰ παραδέχεται ὅτι «πολιτιστικὰ» ὁ ἴδιος εἶναι Χριστιανός (“cultural Christian”). Καὶ νὰ συμπληρώνει ὅτι «νιώθω σὰν στὸ σπίτι μου μὲ τὸ χριστιανικὸ ἦθος. Ἂν εἶχα νὰ ἐπιλέξω μεταξὺ Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλάμ, θὰ ἐπέλεγα κάθε φορὰ τον Χριστιανισμό». [2] 

Ὁ 83χρονος Καθηγητὴς ἔχει ἐπηρεάσει ὅσο λίγοι τὴν πολιτικοφιλοσοφικὴ σκέψη καὶ ἐπιστήμη στὸν δυτικὸ κόσμο καὶ ἡ φήμη του εἶναι συνδεδεμένη… μὲ τὴν ἀνοιχτὴ ἀντίθεσή του στὴ θρησκευτικὴ πίστη γενικῶς ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ στοχευμένη ἀποστροφή του πρὸς τὸν Χριστιανισμὸ εἰδικότερα. Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὸ μέγεθος τῆς ἐπιρροῆς του καὶ στὸν τόπο μας, ἀρκεῖ νὰ μελετήσει ἐπιστημονικὰ κείμενα Ἑλλήνων Καθηγητῶν Φιλοσοφίας, Νομικῆς, Θεολογίας καὶ ἄλλων κοινωνικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν, στὰ ὁποῖα παρατίθενται ἀμέτρητες παραπομπὲς στὸ ἔργο τοῦ Dawkins. 

Σήμερα, ἐνῷ στὴν πατρίδα του τὴ Βρετανία ὁ Χριστιανισμὸς ἔχει ἐμφατικὰ ὑποχωρήσει καὶ παρακμάσει τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὁ ἴδιος ἀνησυχεῖ πλέον γιὰ τὴν ραγδαία ἐπέλαση καὶ ἐπιρροή του Μωαμεθανισμοῦ ἐκεῖ. Ἀνακάλυψε κάπως ἑτεροχρονισμένα, δηλαδή, ὅτι οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τὶς ὁποῖες λυσσαλέα πολέμησε γιὰ νὰ καταστρέψει ὅσο λίγοι διανοητές, ἦταν στὴν πραγματικότητα τὸ θεμέλιο ἐπάνω στὸ ὁποῖο δομήθηκε ὁ δυτικὸς πολιτισμός! Καὶ ὅταν τὸ θεμέλιο καταστρέφεται τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ὀδυνηρά… «Στερνή μου γνώση νὰ σ’ εἶχα πρῶτα»… 

Ὁ Dawkins ἤδη ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1980 μὲ τὸν ὀρθολογιστικὸ τρόπο σκέψης του ἔγινε εὐρύτερα γνωστὸς ὡς πολέμιος τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐνῷ μετὰ τὴ δημοσίευση τοῦ βιβλίο τοῦ “The God Delusion” τὸ 2006 («Ἡ περὶ Θεοῦ αὐταπάτη»), ὁ Καθηγητὴς κατέστη ὁ «πρωθιερέας» καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἐξέχουσες προσωπικότητες τοῦ κινήματος τῶν «Νεοαθεϊστών» [3]. Αὐτοὶ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους ὡς πρωτοπόρους τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ ἐπιδιώκουν νὰ ἐξαλείψουν κάθε ὑπόλειμμα «θρησκευτικῆς ἀνοησίας καὶ αὐταπάτης», προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ σκοπὸς τῆς δημιουργίας μιᾶς πραγματικὰ «φιλελεύθερης» καὶ κοσμικῆς κοινωνίας! 

Τὸ κίνημα τῶν «Νεοαθεϊστὼν» διαμόρφωσε ὅλο τὸ κοσμοθεωρητικὸ ὑπόβαθρο ποὺ ἀποτέλεσε τὸ ἰδεολογικοπολιτικὸ ὄχημα ἐπάνω στὸ ὁποῖο κινήθηκαν πολλὲς ἀκτιβιστικὲς ὀργανώσεις καὶ πολιτικὰ κινήματα ὅπως οἱ «ὑπερ-φεμινίστριες», οἱ ἑνώσεις προώθησης καὶ ἐπιβολῆς στὸν δημόσιο βίο τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτόμων, τὸ «ἀντιρατσιστικὸ» κίνημα, κ.λπ. 

Μὲ στρατηγικὴ καὶ προσεκτικὴ μεθοδολογία οἱ «Νεοαθεϊστὲς» μὲ προεξάρχοντα τὸν Dawkins παρουσίαζαν τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καὶ ἰδίως τὸν Χριστιανισμὸ ὡς τοὺς κύριους ἀντιπάλους τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας. Καὶ ἐν πολλοῖς κατόρθωσαν μὲ τὴν ἀγαστὴ ἀρωγὴ Πανεπιστημιακῶν Ἱδρυμάτων, τῶν διεθνοῦς ἐμβέλειας Μ.Μ.Ε., τῶν πιὸ ἔγκριτων ἐκδοτικῶν οἴκων, μιᾶς πανσπερμίας πολιτικῶν ὀργανώσεων καὶ κινημάτων καὶ μὲ πληθώρα πανίσχυρων οἰκονομικῶν χορηγῶν νὰ ἐκδιώξουν/ἐκκαθαρίσουν τὸν Χριστιανισμὸ ἀπὸ τὸν δημόσιο χῶρο στὶς δυτικὲς χῶρες καὶ νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ τὸν ὀρθὸ λόγο. Ἀλλὰ ἀντὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ ὁ Χριστιανισμὸς ἀπὸ τὴ λογική, ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν ἐμμονικὴ καὶ ἰδεοληπτικὴ ἄρνηση τῆς πραγματικότητας, τὴν ὁποία σήμερα ἀναγκάζεται νὰ παραδεχτεῖ δημοσίως ὁ Dawkins. 

To πιὸ ἠχηρὸ ράπισμα κατὰ αὐτῆς τῆς νεοαθεϊστικῆς αὐταπάτης ἦρθε ἀπὸ τὴν μεταναστευτικὴ κρίση στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο. Τὴν ὥρα ποὺ ἑκατομμύρια μουσουλμᾶνοι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μετανάστες ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία κατέκλυζαν ἀνεξέλεγκτα τὰ δυτικὰ κράτη, κατέστη ταχύτατα σαφὲς ὅτι ἡ ἀπουσία μιᾶς συνεκτικῆς θρησκευτικῆς ταυτότητας ἄφηνε ἀνοχύρωτους τοὺς γηγενεῖς πληθυσμοὺς στὴν ἐξελισσόμενη πολιτισμικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἐπίθεση. 

Κι ἐνῷ οἱ εὐρωπαϊκὲς ἐλὶτ γαλουχημένες μὲ τὶς ἀθεϊστικές, κοσμικὲς καὶ οὐδετερόθρησκες ἰδέες τοῦ Dawkins δὲν μποροῦσαν νὰ ἀρθρώσουν συγκροτημένο λόγο γιὰ νὰ σταματήσουν τὴν ἀθρόα εἰσροὴ τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπη, οἱ μετανάστες ἄρχισαν νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν οἰκονομικὴ εὐημερία τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν ἀλλὰ οὔτε κατ’ ἐλάχιστο δὲν ἔδειξαν τὴν πρόθεση νὰ ἀφομοιωθοῦν ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ δυτικὸ πρότυπο ποὺ εἶχε πλέον καταστεῖ ἀδύναμο καὶ παρηκμασμένο. 

Ἐν ὅσῳ οἱ ἰδεοληψίες τοῦ Dawkins καὶ τῶν ὀπαδῶν του ἀποδομοῦσαν συστηματικὰ τὴ χριστιανικὴ θεώρηση τῆς ζωῆς, ὁ Μωαμεθανισμὸς ἐπεκτείνονταν ταχύτατα δημιουργῶντας «γκέτο» σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς δυτικὲς Εὐρώπης προκειμένου νὰ παραμείνουν καθαροὶ καὶ ἀνεπηρέαστοι οἱ πιστοὶ μουσουλμᾶνοι ἀπὸ τὴν «φιλελεύθερη» καὶ ἄθρησκη προπαγάνδα τῶν δυτικῶν. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ ἡ ἰσχυροποίηση τοῦ Ἰσλὰμ στὴ Δύση συνετέλεσε στὴν θορυβώδη ἐπιβολή του μὲ ἀκτιβιστικὲς διαμαρτυρίες κατὰ τῶν φεμινιστικῶν κινημάτων/ἐκδηλώσεων ἢ τῶν «παρελάσεων ὑπερηφάνειας» τῶν ὁμοφυλοφίλων ἐνῷ ἡ τρομοκρατία, οἱ σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις κατὰ γυναικῶν καὶ ἡ δημιουργία περιοχῶν ἀπροσπέλαστων γιὰ τοὺς χριστιανοὺς πολῖτες ἔγινε κοινὸς τόπος στὴν Εὐρώπη. 

Ὁ Dawkins στὴν ἐν λόγῳ ραδιοφωνική του συνέντευξη, γεμᾶτος ἀνησυχία ἀναφέρεται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ραμαζάνι ἀντικατέστησε τὸ χριστιανικὸ Πάσχα ἐνῷ οἱ ἐγκαταλελειμμένοι χριστιανικοὶ ναοὶ μετατράπηκαν σὲ τζαμιά. Στὴ συνέχεια δηλώνει βέβαια ὅτι νιώθει χαρούμενος ὅταν ἀκούει ὅτι λιγότεροι ἄνθρωποι εἶναι πιστοὶ Χριστιανοὶ ἀλλὰ λυπήθηκε ὅταν διαπίστωσε ὅτι οἱ θρησκευτικοὶ ὕμνοι, τὰ χριστουγεννιάτικά κάλαντα ἢ οἱ χριστιανικὲς ἐκκλησίες ποὺ εἶναι συνδεδεμένα μὲ τὴν ἱστορικὴ παράδοση τῆς Βρετανίας νὰ δίνουν τὴ θέση τους σὲ ἕναν ἄλλο ἐπιβαλλόμενο πολιτισμό. 

Εἶναι τραγικὴ ἡ διαπίστωση ὅτι ὁ Dawkins μὲ βάση τα λεγόμενά του μοιάζει μὲ ἕνα μπερδεμένο καὶ συγχυσμένο παιδὶ ποὺ κρατᾶ στὰ χέρια του μία δέσμη μὲ μαραμένα λουλούδια, τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος ἔκοψε μὲ ἀγῶνα δεκαετιῶν ἀπὸ τὶς ρίζες τους καὶ σήμερα ἀναρωτιέται γιὰ ποιό λόγο ἔχουν μαραθεῖ… 

Αὐτὴ ἡ συνέντευξη τοῦ πιὸ ξακουστοῦ πολεμίου τοῦ Χριστιανισμοῦ τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, ἴσως ἀποτελεῖ τὴν ἀπόδειξη ὅτι ἡ ἐποχή των «Νεοαθεϊστὼν» παρῆλθε καθὼς ἡ αὐταπάτη τῆς κοσμικῆς καὶ οὐδετερόθρησκης οὐτοπίας τείνει νὰ ξεθωριάσει. 

Τὸ μέλλον ἀνήκει στοὺς πιστούς. Τοὺς ὀρθόδοξους πιστούς! Γιατί ὅπως ἔχει δηλώσει καὶ ὁ μεγάλος Βυζαντινολόγος καὶ Καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Cambridge Steven Runciman (1903-2000) στὴν τελευταία πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκδημία συνέντευξή του τὸν Ἰούλιο τοῦ 2000 [4] «στὰ ἑπόμενα 100 χρόνια ἡ Ὀρθοδοξία θὰ εἶναι ἡ μόνη ἱστορικὴ Ἐκκλησία ποὺ θὰ ὑφίσταται»! 

Καὶ συμπληρώνει ὅτι «ἡ ἀγγλικανικὴ ἐκκλησία εἶναι σὲ πολὺ κακὴ κατάσταση. Ἡ ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία συνεχίζει νὰ χάνει ἔδαφος. Ὅμως, εὐτυχῶς ὑπάρχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὁ αὐξανόμενος ἀριθμὸς ἀνθρώπων ποὺ ἀσπάζονται τὴν Ὀρθοδοξία εἶναι ἐντυπωσιακός, εἰδικὰ στὴ Βρετανία. Πιστεύω ὅτι προσφέρει μιὰ πραγματικὴ πνευματικότητα τὴν ὁποία οἱ ἄλλες ἐκκλησίες δὲν μποροῦν πλέον νὰ μεταδώσουν. Ὅλα αὐτὰ μὲ ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία θὰ διατηρηθεῖ, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἄλλους». 

https://www.youtube.com/watch?v=COHgEFUFWyg

https://www.spectator.co.uk/article/does-richard-dawkins-know-what-he-thinks/?fbclid=IwAR1Jr 7k3wVM4X0GLd7pUMU-3XTjYevCwxXxhM7dLCCQyYyHNgALDIcGaUs aem AUuAX59hMhpldQlmzV69mHg7NrmOjAuGZRirv3tM2IHDLqlu7fCvYVqPpPV51gp9HSmVHiK6qsECadH4jIGMaXFo

https://www.theblaze.com/columns/opinion/richard-dawkins-champion-of-atheism-mourns-christianitys-decline

https://frjohnpeck.com/sir-steven-runciman-within-next-100-years-orthodoxy-will-historical-church/

Views: 3


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο