4ο ΔΙΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΔΙΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Κατηχητικών Ενοριακών Συνάξεων πόλεως Γιαννιτσών

Η ενορία Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννιτσών με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας προκηρύσσει  και  διοργανώνει  αγώνες  ανωμάλου  δρόμου  με  την  επωνυμία «4ο ΔΙΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ- ΤΡΕΞΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΟΥ» και προσκαλεί όλα τα παιδιά των Κατηχητικών Ενοριακών Συνάξεων της πόλεως των Γιαννιτσών και της ευρύτερης περιοχής να συμμετέχουν στους αγώνες, καθώς επίσης παρακαλεί κι όλους τους κατηχητές/τριες να συμβάλλουν στην καλή οργάνωση του 4ου Διενοριακού Πρωταθλήματος Ανωμάλου δρόμου.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:


1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019
2. ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  11:30 π.μ.
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  Δ.Α.Κ. Πλατανότοπος
4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Ο αγώνας θα γίνει σε μία κυκλική διαδρομή ανάλογα με την κάθε κατηγορία.
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & 6.  ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ:
   1. Junior: Γεννημένοι/ες  2012-2015 600μ.   2. Αγόρια Δημοτικού: Γεννημένοι  2008-2011 1.000μ.   3. Κορίτσια Δημοτικού:   Γεννημένες  2008-2011 1.000μ.   4. Αγόρια Γυμνασίου: Γεννημένοι  2005-2007 2.000μ.   5. Κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου:  Γεννημένες  2002-2007 1.000μ.   6. Αγόρια Λυκείου: Γεννημένοι  2002-2005 2.000μ.   7. Κατηχητών: Κατηχητές-Φοιτητές 3.000μ.   8. Κατηχητριών: Κατηχήτριες-Φοιτήτριες 1.000μ.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σύμφωνα με τους παρακάτω περιορισμούς:
   I. Στις κατηγορίες 1 έως 6 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές/τριες των κατηχητικών σχολείων των ενοριών της πόλεως των Γιαννιτσών.
   II. Στις κατηγορίες 7 και 8 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατηχητές/τριες των κατηχητικών σχολείων των ενοριών της πόλεως των Γιαννιτσών.
 (Όσοι δεν ανήκουν στη παραπάνω κατηγορία θα δικαιούνται συμμετοχή μόνο με ειδική έγκριση του υπευθύνου των αγώνων).

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:


   I. Οι Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται από τον υπεύθυνο κατηχητή κάθε ενορίας στο ειδικό έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση andreasomgclub@gmail.com ή στο fax του Ιερού Ναού Αγίων Πέτρου και Παύλου Γιαννιτσών (23820 27972) ή στα γραφεία του ως άνω Ιερού Ναού μέχρι την Τρίτη 12-11-2019.
   II. Εκπρόθεσμα, δεν θα γίνει δεκτή καμία δήλωση.
   III. Την Προκήρυξη και τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να τις βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης istographos.blogspot.gr .
   IV. Στις Δηλώσεις Συμμετοχής, θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο των μαθητών-αθλητών/τριων καθώς και το έτος γέννησης.

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ:


Η παραλαβή αριθμών θα γίνεται από τη γραμματεία, στο χώρο εκκίνησης, μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα για κάθε κατηγορία.

10. ΕΠΑΘΛΑ:


Στους τρεις(3) πρώτους/τες νικητές/τριες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν Μετάλλια και Διπλώματα. Σε όλους τους συμμετέχοντες που θα τερματίσουν, θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα. Επιπλέον επειδή πρόκειται για πρωτάθλημα, οι 6 πρώτες θέσεις χαρίζουν και κάποιους βαθμούς στην ενορία που ανήκει ο/η αθλητής/τρια. Αναλυτικά, ο 1ος δίνει 7 βαθμούς, ο 2ος 5, ο 3ος 4, ο 4ος 3, ο 5ος 2 και ο 6ος 1 βαθμό για την ενορία του/της. Στο τέλος του πρωταθλήματος υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία της κάθε ενορίας και η ενορία με την υψηλότερη συγκομιδή βαθμών αναδεικνύεται νικήτρια, παίρνοντας το «πολύνικες» του πρωταθλήματος.

11. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:


Οι ανήλικοι αθλητές/τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί από γιατρό με ευθύνη και φροντίδα των γονέων μέχρι και ένα χρόνο πριν από την τέλεση του αγώνα. Η υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης της άδειας του γονέα για συμμετοχή του κάθε μαθητή στον αγώνα περιλαμβάνει και την επιβεβαίωση του γονέα για την πρόσφατη ιατρική εξέταση του παιδιού. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ενήλικας οφείλει να υπογράψει την «υπεύθυνη δήλωση ενηλίκων» όπου δηλώνει ότι έχει εξετασθεί από γιατρό μέχρι και ένα χρόνο πριν από την τέλεση του αγώνα.
Τα έντυπα των υπευθύνων δηλώσεων οφείλουν να τα συγκεντρώσουν οι κατηχητές του κάθε κατηχητικού και να τα φυλάσσουν ως και μία εβδομάδα μετά το πέρας των αγώνων.

12. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Καθόλη τη διάρκεια των αγώνων θα υπάρχει ιατρός που θα παρέχει τις υπηρεσίες του όπου χρειαστεί.

13. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Κάθε 500μ. θα υπάρχει ένδειξη χιλιομετρικής απόστασης.

14. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ:

Σε (2) σημεία τις διαδρομής θα υπάρχει σταθμός υποστήριξης για έκτακτες περιπτώσεις. Σε πολλά σημεία της διαδρομής θα υπάρχουν εθελοντές για να παρέχουν οποιασδήποτε μορφής στήριξη στους αθλητές.
Εμφιαλωμένα νερά θα διατίθενται στον τερματισμό.

15. ΦΥΛΑΞΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ:

Στην εκκίνηση θα υπάρχει χώρος φύλαξης ιματισμού όπου ο κάθε αθλητής θα μπορεί να πα-ραδώσει έναν κλειστό σάκο με τα προσωπικά του αντικείμενα. Στο σάκο θα πρέπει να τοπο-θετηθεί με παραμάνες το 2ο χαρτί με το νούμερο του αθλητή. Το σημείο φύλαξης ιματισμού θα λειτουργήσει σε μία προσπάθεια διευκόλυνσης των αθλητών και των κατηχητών.

16. ΓΕΝΙΚΑ:

   1. Οι αθλητές-τριες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο εκκίνησης 1 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 10:30π.μ. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για την παραλαβή των αριθμών, τη προθέρμανση των αθλητών και τη παράδοση του ιματισμού. Κατηχητικά τα οποία με τη καθυστερημένη έλευσή τους θα καθυστερούσαν την έναρξη του αγώνα  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΑ.
   2. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με διαφορετικό χρόνο εκκίνησης για τις διάφορες κατηγορίες σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί αφού γνωστοποιηθούν οι δηλώσεις συμμετοχής.
   3. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν συνένωση δύο ή και περισσοτέρων κατηγοριών (της ίδιας απόστασης), σε περιπτώσεις κατηγοριών με  μικρή συμμετοχή. Όμως,  τα αποτελέσματα θα βγουν για κάθε κατηγορία χωριστά.
   4. Συμπεριφορά των συμμετεχόντων, που δεν αρμόζει με την φιλοσοφία του «ευ αγωνίζεσθαι» και τη χριστιανική αγωγή μπορεί να επιφέρει την ακύρωση του μαθητή-αθλητή ή και την αφαίρεση της όποιας διάκρισης.
   5. Τεχνικός υπεύθυνος των αγώνων ορίζεται ο κατηχητής του Ιερού Ναού Αγίων Πέτρου και Παύλου κ. Ανδρέας Α. Χατζηδήμου.
   6. Ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από την Τεχνικό Υπεύθυνο των αγώνων.
   7. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ανδρέα Α. Χατζηδήμου στο αριθμό 6956929387 ή στα Γραφεία του Ναού (τηλ:23820 27183).

Χαρακτήρας και απαιτήσεις του αγώνα:

Ο αγώνας έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά των κατηχητικών σχολείων να γευτούν τα οφέλη του αθλητισμού και μέσα από την ευγενή άμιλλα, να εφαρμόσουν στην πράξη τις διδαχές της χριστιανικής πίστης.  Ακόμη να βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον ως δώρο του Θεού.
Για τους παραπάνω λόγους, η απόσταση του αγώνα είναι μικρή και η διαδρομή σχετικά εύκολη ώστε να επιτρέπει τη συμμετοχή όλων όσων το επιθυμούν χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε φυσική κατάσταση.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε το φυσικό περιβάλλον να μείνει ανεπηρέαστο! Η ευθύνη βαραίνει όλους μας και ιδιαίτερα τους κατηχητές.


Επισκέψεις: 0


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο