2α ἔκτακτη Εἰδικὴ Διάλεξις θα διοργανωθεί στις 24/01/2022 με: Θέματα Τυπικού των Πρώτων Εβδομάδων του Τριωδίου κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο του Έτους 2022

2α ἔκτακτη Εἰδικὴ Διάλεξις θα διοργανωθεί στις 24/01/2022 με: Θέματα Τυπικού των Πρώτων Εβδομάδων του Τριωδίου κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο του Έτους 2022

Eἰδικὴ διάλεξις γιὰ τὶς πρῶτες ἑβδομάδες

τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Τριῳδίου

Στὴν νέα σειρὰ δραστηριοτήτων τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» μὲ ἔκτακτες εἰδικὲς διαλέξεις γιὰ τὴν περίοδο 2021-2022 ἔχει ἐνταχθῆ καὶ ἡ νέα ἑνότητα «Λειτουργικὴ τάξις βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ ἑορτολογίου».

Στὰ πλαίσια αὐτὰ θὰ πραγματοποιηθῇ ἔκτακτη εἰδικὴ διάλεξις

— τὴν Δευτέρα 24 ᾿Ιανουαρίου 2022, ὥρα 20.00 (8 μ.μ.), μὲ τίτλο·

Θέματα τυπικοῦ τῶν πρώτων ἑβδομάδων Τριῳδίου κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2022.

Εἰσηγητής· Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος, πτυχιοῦχος Κοινωνικῆς Θεολογίας.

῾Η διάλεξις θὰ πραγματοποιηθῇ μὲ ταυτόχρονη (σύγχρονη) ἐξ ἀποστάσεως (τηλόθεν) παρακολούθησι καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομένων μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας Zoom (Ζούμ).

Δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης γιὰ ἑτεροχρονισμένη παρακολούθησι μαγνητο­σκοπημένων συναντήσεων ἢ γιὰ συμμετοχὴ ἀπὸ τηλεφώνου ἢ γιὰ ἄλλους τρόπους συμμετοχῆς.

῾Η συγκεκριμένη διάλεξις ἀναφέρεται τόσο στὴν ἐνοριακὴ ὅσο καὶ στὴν μοναστικὴ λειτουργικὴ τάξι.  Οἱ περιπτώσεις τυπικοῦ κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἑορτολόγιο ἐνδιαφέρουν καὶ τοὺς χριστιανοὺς τοῦ νέου ἡμερολογίου, διότι ἡ βαθυτέρα μελέτη καὶ ἡ πλήρης καὶ ὀρθὴ κατανόησις τῆς λειτουργικῆς τάξεως εἶναι σχεδὸν ἀκατόρθωτος ἄνευ τῆς γνώσεως καὶ ἐρεύνης καὶ τῶν διατάξεων τοῦ ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου.  Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἀκολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι.

Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.

Τὰ σεμινάρια ἀπευθύνονται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.

᾿Εγγραφὲς γίνονται δεκτὲς μέχρι τὶς 22/01/2022 στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι email: setgv01@gmail.com

῞Οροι λειτουργίας, ἐνημερώσεις, κόστος συμμετοχῆς, αἰτήσεις ἐγγραφῆς στὸ εἰδικὸ ἱστολόγιον· https://seminaria-typikon.blogspot.com/

Διοργάνωσις, πληροφορίες, συνδρομές· ᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, Τ.Κ. 10562 ᾿Αθῆναι (Σύνταγμα), τηλ. (+30) 210-322.4819, e-mail: hi@npanagopoulos.gr

Επισκέψεις: 53

FacebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremailFacebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremailby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο