𝜢 Έ𝝂𝝎𝝈𝜼 𝜫𝝄𝝂𝝉ί𝝎𝝂 𝜫𝜾𝜺𝝆ί𝜶ς 𝝉𝜾𝝁ώ𝝂𝝉𝜶ς 𝝉𝜼𝝂 102𝜼 𝜺𝝅έ𝝉𝜺𝜾𝝄 𝜧𝝂ή𝝁𝜼ς 𝝉𝜼ς 𝜞𝜺𝝂𝝄𝜿𝝉𝝄𝝂ί𝜶ς 𝝉𝝄𝝊 𝜫𝝄𝝂𝝉𝜾𝜶𝜿𝝄ύ 𝜠𝝀𝝀𝜼𝝂𝜾𝝈𝝁𝝄ύ (VIDEO)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

𝜢 Έ𝝂𝝎𝝈𝜼 𝜫𝝄𝝂𝝉ί𝝎𝝂 𝜫𝜾𝜺𝝆ί𝜶ς 𝝉𝜾𝝁ώ𝝂𝝉𝜶ς 𝝉𝜼𝝂 102𝜼 𝜺𝝅έ𝝉𝜺𝜾𝝄 𝜧𝝂ή𝝁𝜼ς 𝝉𝜼ς 𝜞𝜺𝝂𝝄𝜿𝝉𝝄𝝂ί𝜶ς 𝝉𝝄𝝊 𝜫𝝄𝝂𝝉𝜾𝜶𝜿𝝄ύ 𝜠𝝀𝝀𝜼𝝂𝜾𝝈𝝁𝝄ύ, 𝝈𝜶ς 𝝅𝝆𝝄𝝈𝜿𝜶𝝀𝜺ί 𝝉𝜼𝝂 𝜥𝝊𝝆𝜾𝜶𝜿ή 16 𝜧𝜶ΐ𝝄𝝊 2021 𝜿𝜶𝜾 ώ𝝆𝜶: 19.00 𝝈𝝉𝜼 𝜹𝜾𝜶𝜹𝜾𝜿𝝉𝝊𝜶𝜿ή 𝜺𝜿𝜹ή𝝀𝝎𝝈𝜼 𝝁𝜺 𝜿𝜶𝝀𝜺𝝈𝝁έ𝝂𝝄 𝝄𝝁𝜾𝝀𝜼𝝉ή 𝝉𝝄𝝂 𝜥𝜶𝜽𝜼𝜸𝜼𝝉ή 𝜿. 𝜨ί𝜿𝝄 𝜦𝝊𝜸𝜺𝝆ό 𝝁𝜺 𝜽έ𝝁𝜶:


¨𝜢 𝜜𝝂𝜶𝜸𝝂ώ𝝆𝜾𝝈𝜼 𝝉𝜼ς 𝜞𝜺𝝂𝝄𝜿𝝉𝝄𝝂ί𝜶ς 𝝎ς 𝜜𝜸ώ𝝂𝜶ς 𝝉𝜼ς 𝜜𝝂𝜽𝝆𝝎𝝅ό𝝉𝜼𝝉𝜶ς¨«𝜯𝜾𝝁𝝄ύ𝝁𝜺 𝝉𝜼 𝝁𝝂ή𝝁𝜼 𝝉𝝎𝝂 353.000 𝜽𝝊𝝁ά𝝉𝝎𝝂
𝝉𝜼ς 𝜞𝜺𝝂𝝄𝜿𝝉𝝄𝝂ί𝜶ς 𝝉𝝎𝝂 𝜠𝝀𝝀ή𝝂𝝎𝝂 𝝉𝝄𝝊 𝜫ό𝝂𝝉𝝄𝝊.
𝜟𝜾𝜶𝝉𝜼𝝆𝝄ύ𝝁𝜺 𝜻𝝎𝝂𝝉𝜶𝝂ή 𝝉𝜼𝝂 𝜾𝝈𝝉𝝄𝝆𝜾𝜿ή 𝝁𝝂ή𝝁𝜼, 𝜹𝜺𝝂 𝜩𝜺𝝌𝝂𝝄ύ𝝁𝜺»

𝜢 𝜺𝜿𝜹ή𝝀𝝎𝝈𝜼 𝜽𝜶 𝝅𝝆𝜶𝜸𝝁𝜶𝝉𝝄𝝅𝝄𝜾𝜼𝜽𝜺ί 𝜡𝝎𝝂𝝉𝜶𝝂ά 𝝁έ𝝈𝝎 𝒛𝒐𝒐𝒎 𝜟𝝎𝝆𝜺ά𝝂.
𝜞𝜾𝜶 𝝂𝜶 𝝅𝜶𝝆𝜶𝜿𝝄𝝀𝝄𝝊𝜽ή𝝈𝜺𝝉𝜺 𝝉𝜼𝝂 𝜜𝝂𝝄𝜾𝝌𝝉ή 𝜟𝜾𝜶𝜹𝜾𝜿𝝉𝝊𝜶𝜿ή 𝜮𝝊𝝂ά𝝂𝝉𝜼𝝈𝜼 𝝅𝜶𝝉ή𝝈𝝉𝜺 𝝈𝝉𝝄𝝂 𝝅𝜶𝝆𝜶𝜿ά𝝉𝝎 𝝈ύ𝝂𝜹𝜺𝝈𝝁𝝄:


https://us02web.zoom.us/j/85244722484…

Visits: 0


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο