Τρεις νέες ηλεκτρονικές εκδόσεις στην πλατφόρμα ePublishing του ΕΚΤ


Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ είναι οι νέοι φορείς που αξιοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ και την προβολή του ψηφιακού περιεχομένου στην πλατφόρμα ePublishing.

Σε τρεις νέες εκδοτικές συνεργασίες προχώρησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), διευρύνοντας το περιεχόμενο της πλατφόρμας ePublishing. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΜΕΑ) και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), είναι οι νέοι φορείς που αξιοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ, διαθέτοντας με άμεσο και φιλικό τρόπο, έγκριτο λαογραφικό, ιστορικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης.

Μέσω της πλατφόρμας ePublishing προβάλλονται από το ΕΚΤ υπηρεσίες για την έκδοση και την φιλοξενία επιστημονικών περιοδικών (eJournals), πρακτικών συνεδρίων (eProceedings) και μονογραφιών/ βιβλίων (eBooks), καλύπτοντας πλήρως τις εκδοτικές ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας, με κύριο στόχο την ηλεκτρονική έκδοση έγκριτου περιεχομένου. Η υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων απευθύνεται σε επιστημονικούς εκδότες, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας, λαογραφικά ιδρύματα και πολιτιστικούς οργανισμούς που επιλέγουν να διαθέτουν την επιστημονική τους παραγωγή (περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες/βιβλία) με Ανοικτή Πρόσβαση, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν εξαρχής ένα νέο επιστημονικό περιοδικό και να μεταφέρουν την εκδοτική τους δραστηριότητα σε ένα νέο αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Μέχρι σήμερα 61 φορείς περιεχομένου έχουν αξιοποιήσει τις προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα ePublishing του ΕΚΤ και έχουν προχωρήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκδοτικής τους δραστηριότητας, αναρτώντας και διαθέτοντας στον ψηφιακό δημόσιο χώρο 55 επιστημονικά περιοδικά, 9 σειρές πρακτικών συνεδρίων και 24 μονογραφίες/βιβλία.

Στο πλαίσιο των τριών νέων εκδοτικών συνεργασιών, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ αναπτύσσουν την εκδοτική τους δραστηριότητα στο αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον της πλατφόρμας ePublishing. Το ΕΚΤ παρέχει στους συγκεκριμένους φορείς τις απαραίτητες υποδομές για την ηλεκτρονική διάθεση και φιλοξενία των εκδόσεών τους. Από την πλευρά τους οι συνεργαζόμενοι εκδότες έχουν την ευθύνη της επιστημονικής επιμέλειας και της διαδικασίας έκδοσης του περιεχομένου.

Πρεβεζάνικα Χρονικά: Ένα θεματικό περιοδικό

H Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας εκδίδει το θεματικό περιοδικό Πρεβεζάνικα Χρονικά από το 1978. Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες, έρευνες και άρθρα που αφορούν την περιοχή του Νομού Πρέβεζας. Στο περιοδικό γίνονται δεκτές επίσης εργασίες επιστημόνων, λογοτεχνών ή καλλιτεχνών που κατάγονται ή ζουν στο Νομό Πρέβεζας. Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού εκδόθηκε το 2019, ενώ αναμένεται να εκδοθεί ειδικό τεύχος αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Από τις ήδη δημοσιευμένες στα Πρεβεζάνικα Χρονικά εργασίες, προκύπτει ότι είναι ένα περιοδικό Λόγου και Ιστορίας. Το 35% των δημοσιεύσεων αφορούν στον Λόγο (ποίηση, πεζογραφία, λογοτεχνία, φιλολογία, περιηγητικά, βιβλιοκρισίες), ενώ το 30% περίπου είναι άρθρα ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου (ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, βιογραφικά σημειώματα).

Μέχρι στιγμής, στο διαδικτυακό περιβάλλον του περιοδικού είναι διαθέσιμα 5 τεύχη και 140 άρθρα. Περισσότερες πληροφορίες για τον εκδότη, το περιεχόμενο και την ιστορία του περιοδικού είναι διαθέσιμες εδώ.

Αυτόματον: Ένα επιστημονικό περιοδικό ψηφιακών μέσων και πολιτισμού

Το Αυτόματον είναι ένα επιστημονικό περιοδικό πολιτισμικής κριτικής και θεωρίας νέων μέσων που φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο διεπιστημονικών προσεγγίσεων των πολιτισμικών μετασχηματισμών του 21ου αιώνα.

Βασικός προσανατολισμός του περιοδικού που εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΜΕΑ) είναι η διερεύνηση του ρόλου των βιο-πληροφοριακών και τεχνο-κοινωνικών μέσων στις κοινωνικές σχέσεις, στη συγκρότηση του σώματος, στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο, στην πολιτική και στις πλανητικού τύπου μετατοπίσεις στο περιβάλλον και τη διακυβέρνηση. Σημείο αναφοράς είναι τα ψηφιακά μέσα, και ειδικότερα ο αντίκτυπος της (ανα-)μεσοποίησης του φυσικού και κοινωνικού κόσμου από τα πληροφοριακά συστήματα. 

Ανατρέξτε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού που μόλις κυκλοφόρησε και μελετήστε 8 ενδιαφέροντα άρθρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη, τη επιστημονική επιτροπή και τη διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης του περιοδικού διατίθενται εδώ.

Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης;

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, έχοντας διευρύνει την ποικιλία των ερευνητικών του πεδίων σε τομείς και ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, δημιούργησε τον δικό εκδοτικό οίκο στην πλατφόρμα ePublishing του ΕΚΤ για eBooks.

Στο διαδικτυακό περιβάλλον του συγκεκριμένου εκδοτικού οίκου φιλοξενούνται συλλογικές εκδόσεις, καινοτόμες μελέτες και πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες σε θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση όπως ειδικεύσεις της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και της διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, της θεωρίας και της έρευνας σε πεδία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών τα οποία βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και δημιουργικό διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, στην πλατφόρμα eBooks του ΕΚΤ φιλοξενείται η πρώτη ψηφιακή έκδοση του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης»;

Σε μια χρονική περίοδο όπου ανατροπές κοινωνικών και πολιτικών αυτονόητων βάζουν σε δοκιμασία την τέχνη του κουκλοθέατρου, την εκπαίδευση και κατά μείζονα λόγo τη σχέση του θεάτρου με την εκπαίδευση, η ψηφιακή έκδοση αυτού του τόμου φιλοδοξεί να παρουσιάσει προς ένα ευρύ κοινό το «σήμερα» του ελληνικού κουκλοθέατρου, το οποίο διαφέρει κατά πολύ από τη στερεοτυπική εικόνα  που κυκλοφορεί σε μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού κόσμου.

Ο τόμος φιλοδοξεί να αποτυπώσει, κατά το δυνατόν, τη δυναμική της ύπαρξής του και της ιστορία του, μια ιστορία που πείθει ότι όσο κι αν υποτιμήθηκε ως θεατρικό είδος, όσους αποκλεισμούς και αν δέχτηκε, είναι εδώ και συνεχίζει να ψυχαγωγεί αλλά και να «διαβρώνει» με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόσο τους χώρους της εκπαίδευσης όσο και αυτούς των άλλων τεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις του ΤΕΑΠΗ είναι διαθέσιμες εδώ

Το έργο

Η πλατφόρμα ePublishing και οι σχετικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων ξεκίνησαν να αναπτύσσονται το 2007 και αφορούν την έκδοση και διάθεση ηλεκτρονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και μονογραφιών/βιβλίων. Εξελίσσονται δε διαρκώς προς όφελος των εκδοτών και των χρηστών. Στην παρούσα φάση, η τεχνολογική αναβάθμιση και η επέκταση του ePublishing με νέες τεκμηριωτικές δράσεις, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Έργου Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» , το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing του ΕΚΤ αναβαθμίζεται και επεκτείνεται ώστε να προσφέρει στους εκδότες νέες λειτουργικότητες για τη διευκόλυνση των διαχειριστικών εργασιών που διενεργούν. και στους χρήστες αναβαθμισμένες υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και εύρεση ψηφιακού υλικού.

www.ekt.gr , με πληροφορίες από Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου και Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΕΚΠΑ).

Μάθετε Περισσότερα

Views: 4


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο