Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο;


Του Πατρός Θεοφάνους

Κάποια πράγματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθοῦν τυχαῖα. Ἐν μέσῳ Κορωνοϊοῦ, καθὼς οἱ πάντες εἶναι ἀποκλεισμένοι στὰ σπίτια τους, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀνακοινώνει νέο Πολυνομοσχέδιο γιὰ τὴν ἀναβά­θμιση τοῦ Σχολείου, τὸ ὁποῖο θέτει καὶ σὲ Δημόσια ἠλεκτρονικὴ διαβούλευση (ἕως τὶς 6 Μαΐου 2020). Στὸ Πολυνομοσχέδιο αὐτὸ περιλαμβάνεται, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ἡ ἀνάπτυξη «Ἐργαστηρίων Δεξιοτήτων» μὲ διάφορες ἐπιμέρους θεματικὲς ἑνότητες, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο(!) μέχρι καὶ τὸ Γυμνάσιο.

Τί θὰ περιλαμβάνει τὸ ὑποχρεωτικὸ αὐτὸ μάθημα στὸ Νηπιαγωγεῖο; Ἀπὸ ἄρθρο ἔγκριτου ἰατροῦ στὸν ἱστότοπο « mumdad­andkids.gr » , τὸ ὁποῖο ἀντλεῖ τὰ στοιχεῖα του ἀπὸ λίγο παλαιότερο παρόμοιο Πρόγραμμα γιὰ τὰ Νηπιαγωγεῖα («Φρίξος»), μαθαίνουμε ὅτι τὰ Νήπια θὰ Διδάσκονται μεταξὺ ἄλλων ὅσα ἀφοροῦν τὴν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγὴ μὲ ἀντίστοιχη ἀναπαράσταση τῆς Σεξουαλικῆς Πράξεως, τὴν εὐχαρίστηση στὸ ἄγγιγμα τοῦ ἰδίου σώματος (αὐνανισμός) ἢ τοῦ ἄλλου, τὰ διάφορα(!) εἴδη οἰκογένειας, τὴν ὁμοφυλοφιλία. «Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἡ πρώιμη Σεξουαλικοποίηση τοῦ παιδιοῦ, ποὺ θεωρεῖ φυσιολογικὸ τὸν αὐνανισμό (…), ἰσότιμες ὅλες τὶς μορφὲς “οἰκογένειας”, ἐθίζεται στὴν πορνογραφία, ἀποδέχεται στὴ συνείδησή του τὶς προγαμιαῖες σχέσεις, τὴν ἀντισύλληψη, τὴν ἄμβλωση, τὴν ὁμοφυλοφιλία, τὴ ρευστότητα στὴν ταυτότητα φύλου καὶ ἀντιδρᾶ σὲ ὅποιον κάνει παρέμβαση πρὸς τὴν κοινωνικοποίησή του (γονέα, θρησκευόμενο ἄτομο, ἰατρό, Κοινωνικὸ κανόνα) θεωρώντας τον καταχραστὴ τῶν Σεξουαλικῶν του Δικαιωμάτων. (…) Ἡ ἐφαρμογὴ αὐτοῦ τοῦ προγράμματος δυναμιτίζει καὶ προσβάλλει ὅλες τὶς Χριστιανικὲς ἀξίες, ποὺ ἀποτελοῦν τὰ θεμέλια γιὰ τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς σεξουαλικότητάς του. Ὁ ἀγώνας τῆς ἐγκράτειας, τῆς σεμνότητος, τῆς ἁγνότητος, τῆς μονογαμίας ἀπαξιώνεται μὲ αὐτὰ τὰ προγράμματα (…)».

Ἄξιο ἰδιαιτέρας ὑπογραμμίσεως εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν ἠλεκτρονικὴ Διαβούλευση, στὸ ἄρθρο 1 τοῦ Νομοσχεδίου, ὅπου ὑπάγεται καὶ τὸ ὑποχρεωτικὸ αὐτὸ Πρόγραμμα Διδασκαλίας, δὲν γίνεται πουθενὰ λόγος περὶ «Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης». Πρέπει νὰ ἀναζητήσει κανεὶς τὸ σχετικὸ Ὑπόμνημα («Αἰτιολογικὴ Ἔκθεση στὸ Σχέδιο Νόμου») γιὰ νὰ τὸ δεῖ καθαρά. Εἶναι ἄραγε αὐτὸ τυχαῖο;

Ἀπευθυνόμαστε πρὸς τὴν ἀξιότιμη κυρία Ὑπουργό, ἡ ὁποία τυγχάνει νὰ εἶναι καὶ νέα μητέρα, καὶ τὴν παρακαλοῦμε νὰ ἀπαλείψει ἀπὸ τὶς θεματικὲς ἑνότητες τοῦ ἄρθρου 1 τὴ συγκεκριμένη.

Ἐπιπλέον, περιμένουμε ἀπὸ τὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία της Ελλάδος και της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Κρήτης νὰ πάρουν θέσεις στὸ εν λόγω ζήτημα.

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκμαυλίζονται οἱ συνειδήσεις τῶν ἀθώων μικρῶν παιδιῶν μὲ τέτοια ἀνόσια Προγράμματα ἐκπαιδεύσεως.

Μπορεῖτε νὰ σχολιάσετε στὴ διαβούλευση μέχρι τὴν Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, 8 πμ σὲ αὐτὴ τὴ σελίδα και να δείτε όλα τα σχόλια.

Views: 0


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο