Προκήρυξη 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο


4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Έκφρασης και Δημιουργίας με θέμα τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωστοποιούμε ότι το Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, π. Ιουστίνου, και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας προκηρύσει τον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Έκφρασης & Δημιουργίας, με θέμα τον Άγιο Ευγένιο τον ΤραπεζούντιοΠολιούχο και προστάτη του Ποντιακού Ελληνισμού και της Προσφυγικής Καλαμαριάς.

Ο  διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού «Ευγένεια 2020».
Απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά στους παρακάτω τομείς:

 • Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές Δημοτικού,
 • Διαγωνισμός Ποίησης και Λογοτεχνίας για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου,
 • Διαγωνισμός Δημιουργίας Ψηφιακού Βίντεο για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.

Η Ιερά Μητρόπολη είχε τη μεγάλη χαρά να βραβεύσει μαθητές και ομάδες μαθητών που συμμετείχαν με εξαιρετικά έργα από όλη την Ελλάδα, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρος, Κρήτη, Ορεστιάδα, κ.ά.

Ως τελική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των έργων  έχει ορισθεί η 13η  Ιανουαρίου 2020.

Τα έργα θα αξιολογηθούν  από Καλλιτεχνική Κριτική Επιτροπή. Σε κάθε κατηγορία θα δοθούν Α΄ Β΄ και Γ΄ Βραβεία. Στο Α΄ βραβείο,  σε κάθε κατηγορία, απονέμεται χρηματικό ποσό 150 ευρώ. Τα βραβευθέντα έργα θα παρουσιασθούν στο  πλαίσιο του θεσμού  «Ευγένεια 2019». Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε:

 • Στο Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς που βρίσκεται στην οδό Καραμαούνα 29 στην Καλαμαριά,
 • Στον ιστότοπο imkal.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  polidynamo@gmail.com,
 • Και στο τηλέφωνο 2310 487-292.

      Ο χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από 11 Σεπτεμβρίου 2019 έως 13 Ιανουαρίου 2020.

Σκοποί του διαγωνισμού είναι:

 1. να καλλιεργήσει γενικά στους νέους το ενδιαφέρον για τη ζωή και το έργο του Άγιου Ευγενίου του Τραπεζούντιου, ο οποίος είναι προστάτης και πολιούχος της πόλεως Καλαμαριάς και μια εμβληματική μορφή του Ποντιακού Ελληνισμού.
 2. να ενθαρρύνει τη διαρκή και ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην τέχνη και στον πολιτισμό με άξονα την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα.
 3. να συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η ζωγραφική, παραδείγματος χάριν, με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές έρευνες,ενισχύει σύνολο τον ψυχισμό, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση των μαθητών, καθιστώντας τους κατά μία έννοια δημιουργούς.
 4. να ενθαρρύνει τους νέους να εκφράσουν την ικανότητά τους στην ποίηση, στη λογοτεχνία, τονώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την καλλιτεχνική τους ευαισθησία.
 5. να παρωθήσει κυρίως τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στη γνωριμία με τις σύνθετες αρχές του ποιητικού λόγου. Η εκ μέρους τους προσπάθεια συγγραφής και παρουσίασης ενός ποιήματος ή ενός μικρού λογοτεχνικού κειμένου αφενός καλλιεργεί τη γλωσσική τους υποδομή και αφετέρου συμβάλλει στη διαρκή μύησή τους στον εν γένει πλούτο της ελληνικής παράδοσης, ποιητικής και λογοτεχνικής, που είναι τωόντι ανεξάντλητος.
 6. να εμπλακούν εποικοδομητικά στη διαδικασία του project, να μάθουν να αξιοποιούν πηγές (γραπτές και προφορικές), να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς αυτές και να εκφράζονται δημιουργικά, κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και αξιοποιώντας εποικοδομητικά και πάντα κάτω από ένα κριτικό πνεύμα τις πληροφορίες του διαδικτύου.
 7. η δημιουργική παιδαγωγική ενασχόληση μαθητών μεπαραγωγή ψηφιακού βίντεο σε διαθεματικό πλαίσιο.
 8. η ανάπτυξη δεξιοτήτων της καλλιτεχνικής παιδείας και η προαγωγή των αξιών της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης.

     Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

 1. Ο διαγωνισμός ζωγραφικής απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού.
 2. Οι διαγωνισμοί ποίησης-λογοτεχνίας & δημιουργίας ψηφιακού βίντεο απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.
 3. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.
 4. Μαζί με τα έργα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον γονέα/ κηδεμόνα του μαθητή.
 5. Ημερομηνία υποβολής έως 13/1/2020. Θα λαμβάνεται υπ’όψιν η σφραγίδα ταχυδρομείου.
 6. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη. Όσοι διακριθούν, θα ενημερωθούν έγκαιρα τηλεφωνικώς.
 7. Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται.
 8. Η ημερομηνία, ώρα και ο χώρος απονομής των τιμητικών διακρίσεων, θα γνωστοποιηθούν μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, www.imkal.gr.
 9. Ο διαγωνισμός διεξάγεται εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου και με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολικών μονάδων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του σχολείου ή με διανομή φυλλαδίων), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και της διασύνδεσης σχολείου και των κοινωνικών φορέων.

β) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική.

γ) Τα έργα όλων των μαθητών/τριών αποστέλλονται απευθείας στην επιτροπή, κατά τα οριζόμενα από την Προκήρυξη, χωρίς ευθύνη και εμπλοκή της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.

δ) Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλμένων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) υλοποιείται με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων.

ε) Η συμμετοχή των διακριθέντων μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου.

Κριτική Επιτροπή

Τα έργα θα αξιολογηθούν από ειδική καλλιτεχνική και επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί προς τον σκοπό αυτών.

__________________________________

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 1. Διαγωνισμός Ζωγραφικής

Ο διαγωνισμός ζωγραφικής απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και έχει  θέμα τη ζωή του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου,προστάτη και πολιούχου του Ποντιακού Ελληνισμού. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή περισσότερα έργα.

Τα   στοιχεία του δημιουργού, που πρέπει να γραφούν στο πίσω μέρος  του έργου, είναι: ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και στοιχεία σχολείου.

Τα έργα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής αποστέλλονται ταχυδρομικά ή παραλαμβάνονται,το αργότερο μέχρι 13/1/2020(ημερομηνία ταχυδρομείου), στη διεύθυνση:

Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς.
Για το διαγωνισμό ζωγραφικής.
Καραμαούνα 29,
55132 Καλαμαριά

 1. Διαγωνισμός Ποίησης & Λογοτεχνίας

Ο Διαγωνισμός Ποίησης & Λογοτεχνίας απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Έχει θέμα τη ζωή και δράση του Αγίου  Ευγενίου του Τραπεζουντίου, προστάτη και πολιούχου του Ποντιακού Ελληνισμού. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή περισσότερα έργα. Τα   στοιχεία του δημιουργού, που πρέπει να γραφούν στο πίσω μέρος  του έργου, είναι: ονοματεπώνυμο, ηλικία,διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και στοιχεία σχολείου.

Τα έργα, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής αποστέλλονται ταχυδρομικά ή παραλαμβάνονται, το αργότερο μέχρι 13/1/2020 (ημερ. ταχυδρομείου), στη διεύθυνση:

Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς.
Για το διαγωνισμό ποίησης & λογοτεχνίας.
Καραμαούνα 29, 55132 Καλαμαριά

 1. Διαγωνισμός Ψηφιακού Βίντεο

Ο διαγωνισμός δημιουργίας Ψηφιακού Βίντεο απευθύνεται σε μαθητές ή ομάδες μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου. Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή περισσότερα ψηφιακά βίντεο που αφορούν στο βίο του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου,προστάτη και πολιούχου του Ποντιακού Ελληνισμού.  Η υποβολή έργων που δημιουργήθηκαν σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον από δύο (2) ή περισσότερους διαγωνιζομένους γίνεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας, ο οποίος πρέπει να επισυνάψει τα στοιχεία όλων των μελών της ομάδας.

Τα έργα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, για κάθε συμμετέχοντα, αποστέλλονται ταχυδρομικά ή παραλαμβάνονται σε ψηφιακό δίσκο DVD ή αρχείο mp4, το αργότερο μέχρι 13/1/2020(ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς.
Για το διαγωνισμό ψηφιακού βίντεο
Καραμαούνα 29, 55132 Καλαμαριά

___________________________________

Ιστοσελίδα Διαγωνισμού:

https://imkal.gr/diagonismos_eygeneia/

_______________________

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Προκήρυξη 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο

Αίτηση 4ου Διαγωνισμού Ευγενείων 2020

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής

Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς
Καραμαούνα 29, 55132  Καλαμαριά
Τηλ. Κέντρο: 2310-487292
Email: polidynamo@gmail.com
Ιστότοπος: www.imkal.gr

Visits: 0


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο