Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμ­βουλίου τοῦ Συνδέσμου μας καὶ εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας, ὡρίσθη ὅπως, ἐν τοῖς ἐφ’ ἑξῆς, ἡ 6η Νοεμβρίου ἑκά­στου ἔτους, ἡμέρα ἐν ᾗ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Παύ­λου, Ἀρχι­επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ προστά­του τῶν ἱεροψαλ­τῶν, ἑορτάζηται κατ’ ἔτος ὑπὸ τοῦ Σω­ματείου ἡμῶν, τῶν ἱεροψαλτῶν καὶ τῶν φι­λομού­σων τῆς τε Ἁγιωτάτης Ἀρχιε­πισκοπῆς Κων­σταν­τινουπόλεως καὶ τῶν πλησιο­χώ­­ρων αὐτῇ Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Ἐφ’ ᾧ καὶ φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν καὶ φιλακολούθων χριστια­νῶν ὅτι ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Τρίτης5ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καὶ περὶ ὥραν 5ην μ.μ., ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πύλης Ἀδριανουπόλεως (Ἐδιρνέκαπου), τελεσθήσεται Μέγας Ἀρ­χιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας, χοροστα­τοῦν­τος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν. Ἐν συνεχείᾳ δὲ ψαλήσεται τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀπ’ αἰῶνος κοιμη­θέν­των ἱεροψαλτῶν τῆς Πόλεως ἡμῶν. Τοὺς χοροὺς θὰ πλαισιώ­σουν τὰ μέλη τῆς χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπὸ τὴν ἡ­γε­­σί­αν τῶν Μουσικολ. Ἀρχόντων τῶν Πατριαρχικῶν Ἀναλογίων.
Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ παρατεθήσεται ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου δεξίωσις εἰς τοὺς χώρους τοῦ παρακειμένου παλαιοῦ σχολείου τῆς Κοινότητος.
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου μας ἀνεξαιρέτως, ὡς καὶ πάν­τες οἱ φιλόμουσοι τῆς Πόλεως ἡμῶν, ὅπως προσέλθουν εἰς τοὺς ἑορτασμούς, τιμῶντες τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου Προστάτου τοῦ Σωματείου ἡμῶν.

Visits: 0


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο