Νέος Κύκλος Επιμόρφωσης με θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός Σεμιναρίου: ep-sem-A07

Περιεχόμενο κύκλου:

Ο Κύκλος Επιμορφωτικού Σεμιναρίου “Πολιτιστική Δημοσιογραφία” απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται ή έχουν Σπουδές σε τομείς του Πολιτισμού και τους ενδιαφέρει να αξιοποιήσουν και να συνδυάσουν τις γνώσεις τους με τη Δημοσιογραφία που εξειδικεύεται στον Πολιτισμό προς νέες και εναλλακτικές κατευθύνσεις.

Ο Κύκλος έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτονται οι βασικότερες απαιτήσεις στην Αρθρογραφία και σε άλλα Ειδησεογραφικά κείμενα, όπως επίσης το Ρεπορτάζ, με εξειδίκευση στον Πολιτισμό.

Αριθμός Σεμιναριακών Μαθημάτων: 10

Δυνατότητα επιλογής: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ξεχωριστά όποιο Σεμιναριακό μάθημα επιθυμεί ως Αυτόνομο Επιμορφωτικό Σεμινάριο.

Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 100

Ώρες Επιμόρφωσης για κάθε Επιμορφωτικό Σεμινάριο: 10

Έναρξη Κύκλου: Μάιος 2022

Λήξη: διάρκεια 10 εβδομάδες

Έναρξη Εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει

Επιλογές μεθόδων Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης: 1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Πολιτιστική Δημοσιογραφία

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Εισαγωγή στις έννοιες του Πολιτισμού και της Δημοσιογραφίας»

Από το Σεμιναριακό Μάθημα αποσαφηνίζεται η έννοια του Πολιτισμού και των Πολιτιστικών στοιχείων με τα οποία απασχολείται ένας Δημοσιογράφος, Κειμενογράφος, Αρθρογράφος. Παράλληλα, θα γίνει ανάλυση των βασικών όρων που απαρτίζουν τη Δημοσιογραφία και θα καταστεί με σαφήνεια η σύνδεσή της με θέματα Πολιτισμού. Επίσης, πραγματοποιείται και σύντομη ιστορική αναδρομή, ώστε οι Σπουδαστές να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική εικόνα για το αντικείμενο.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Το Δίκαιο και οι Αρχές Δεοντολογίας»

Η σκοπιμότητα και η χρήση της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας πάντα πρέπει να καθίσταται με σαφήνεια, καθώς και η σχέση της με το δίκαιο, τη Νομοθεσία και την ηθική στην Ελλάδα. Επίσης, θα καταστεί σαφής η σχέση του Πολιτιστικού Ρεπορτάζ με το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και με άλλους Φορείς που ασχολούνται με τον Πολιτισμό (Μουσεία, Πανεπιστήμια, κ.ά.).

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Βασικά λάθη στη χρήση της Γλώσσας στο Δημοσιογραφικό Κείμενο»

Τα συχνά λάθη στη χρήση γλώσσας δε λείπουν ούτε στα κείμενα που αφορούν τον πολιτισμό από τους δημοσιογράφους ή και από οποιονδήποτε συντάκτη τέτοιων κειμένων. Στο συγκεκριμένο σεμιναριακό μάθημα θα γίνει ανάλυση και επεξήγηση συχνών ατοπημάτων στη γραμματική και στο λεξιλόγιο, μέσα από ασκήσεις γλωσσικού περιεχομένου.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Βασικά λάθη στη δημιουργία Δημοσιογραφικών Κειμένων και Ρεπορτάζ»

Ο Σπουδαστής Διδάσκεται τα πιο συνηθισμένα Συντακτικά λάθη, αλλά και να τα αποφεύγει, είτε πρόκειται για κείμενο που αφορά τον Πολιτισμό, αλλά και οποιοδήποτε άλλο είδος κειμένου. Τα λάθη αυτά πάντα δέχονται σκληρή κριτική από το κοινό, ατοπήματα που κάνουν και έμπειροι Δημοσιογράφοι στον Γραπτό Λόγο. Έτσι, διδάσκεται ο σωστός τρόπος γραφής χωρίς τη χρήση κοινοτοπίας και υπερβολικών καλολογικών στοιχείων του λόγου ενός κειμένου, μέσα από μια πληθώρα πληροφοριών που θα πρέπει να αναδείξουν, ώστε να δημιουργήσουν ένα νέο κείμενο που ίσως να είναι και ένα νέο λιθαράκι στην προβολή του Πολιτισμού.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Τα είδη κειμένου που σχετίζονται με το Πολιτιστικό Ρεπορτάζ Ι: Άρθρο, Χρονογράφημα, Επιφυλλίδα, Έρευνα, Δοκίμιο»

Πολλές φορές δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε το είδος του κειμένου που καλούμαστε να γράψουμε, ακόμα και σε κείμενα που δεν αφορούν μόνο τον πολιτισμό. Το συγκεκριμένο σεμιναριακό μάθημα θα δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να μάθουν να γράφουν κείμενα σχετικά με τον πολιτισμό, διακρίνοντας κάθε φορά ποιο είδος συναντούν, μέσα από ομοιότητες και διαφορές του κάθε είδους.

6ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Τα είδη κειμένου που σχετίζονται με το Πολιτιστικό Ρεπορτάζ ΙΙ: Αναγγελία, Παρουσίαση, Κριτική, Φωτορεπορτάζ, Σχόλιο – Άρθρο Γνώμης»

Ακόμα και στα θέματα πολιτισμού τα κείμενα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά από διάφορα είδη. Όπως γίνεται και στην παραπάνω ενότητα πάλι γίνεται διάκριση των Δημοσιογραφικών κειμενικών ειδών που θα κληθεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όταν γράφει ένα κείμενο πολιτισμού και όχι μόνο.

7ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Πολιτιστικό Ρεπορτάζ: Τα στοιχεία του, οι διαφορές του από τα άλλα είδη και ο τρόπος γραφής του»

Στόχος του Σεμιναριακού Μαθήματος είναι να γίνουν σαφείς οι διαφορές του Πολιτιστικού Ρεπορτάζ από τα άλλα είδη, αλλά ταυτόχρονα και η αναγκαιότητά του να περιλαμβάνει και τα άλλα είδη Ρεπορτάζ (Πολιτικό, Οικονομικό, ακόμα και Αστυνομικό κ. ά.).

Θα καταστεί σαφές τι είναι Πολιτιστικό Ρεπορτάζ και θα γίνει η διάκρισή του από το Καλλιτεχνικό Ρεπορτάζ (και άλλων παρόμοιων ειδών) που λανθασμένα συγχέονται συχνά μεταξύ τους, αλλά θα παρουσιαστούν και οι τομείς που ασχολείται, όπως: ο λαϊκός Πολιτισμός η αρχαία και η σύγχρονη Πολιτιστική κληρονομιά. Το Ρεπορτάζ έχει απαράβατους κανόνες, λειτουργίες και τρόπο προσέγγισης, που δε διαφέρουν και στο Πολιτιστικό Ρεπορτάζ, ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον του κοινού.

8ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Οι Τεχνικές Συνέντευξης στα θέματα του Πολιτισμού»

Όπως και στα άλλα είδη ρεπορτάζ, έτσι και στο Πολιτιστικό η Συνέντευξη είναι η κορωνίδα Γραφής του. Αποτελεί την πιο άμεση πηγή και έγκυρη πηγή πληροφοριών, πάντα με το ανάλογο κριτικό πνεύμα. Σε αυτό το Σεμιναριακό Μάθημα ο Σπουδαστής θα διδαχθεί τους ιδιαίτερους τρόπους Γραφής μίας Συνέντευξης, τεχνικές προσέγγισης του συνεντευξιαζόμενου, καθώς σε πολλές περιπτώσεις στο Πολιτιστικό Ρεπορτάζ ο Συντάκτης θα κληθεί να πάρει Συνέντευξη από κάποιον ειδικό για το εκάστοτε θέμα που ερευνά.

9ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η Ερευνητική Δημοσιογραφία στα θέματα του Πολιτισμού»

Οι σπουδαστές καλούνται να συνδυάσουν τις γνώσεις που διδάχτηκαν στις προηγούμενες ενότητες του σεμιναρίου ταυτόχρονα με νέες, ώστε να μπορούν να συντάξουν μια σωστή έρευνα. Η Ερευνητική διαδικασία στον χώρο του πολιτισμού δε διαφέρει με τους άλλους Δημοσιογραφικούς Τομείς – μάλιστα ίσως να είναι και περισσότερο εξειδικευμένη – καθώς χρειάζεται η επιμονή, μελέτη και άριστη γνώση του αντικειμένου στο οποίο καλούνται να αντεπεξέλθουν.

10ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Σύνταξη Δελτίων Τύπου»

Ο Σπουδαστής θα διδαχθεί τη Σύνταξη όλων των μορφών κειμένων που ορίζονται ως Δελτία Τύπου προκειμένου να πραγματοποιήσει προώθηση και ενημέρωση ενός γεγονότος (πολιτιστικού ή άλλο), μέσα από εφημερίδες, διαδίκτυο και αλλού. Επίσης διδάσκεται η μορφή των Συνεντεύξεων, γιατί θα χρειαστεί να δοθούν και Συνεντεύξεις για την καλύτερη προώθηση
(εισηγητής: Στέλιος Πλάκας)

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο Σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (Σύγχρονη)

Εβδομαδιαία διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση. Διάρκεια κάθε Σεμιναριακού Μαθήματος 2 ώρες. Οι ώρες και οι ημέρες παρακολούθησης επιβεβαιώνονται στον ενδιαφερόμενο μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος. (Πρωινά και Απογευματινά Μαθήματα και Σάββατο πρωί). Δεν απαιτείται καμία εργασία. (έναρξη: Μάιος 2022)

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ασύγχρονη)

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του Σεμιναριακού Μαθήματος. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο Σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την Άσκηση Αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το Σεμιναριακό Μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της Εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την Άσκηση.

Στη διάρκεια της Εβδομάδας, ο Σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το Σεμιναριακό Μάθημα και την Άσκηση Αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με Απευθείας Διαδικτυακή Σύνδεση.

Προγραμματισμένες ημερομηνίες Έναρξης (αποστολή 1ου Σεμιναριακού Μαθήματος)

Τρίτη 17 Μαΐου 2022  (λήξη εγγραφών 16 Μαΐου) τις εβδομάδες του Πάσχα δε θα σταλούν Σεμινάρια. 


ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

Για τη Σύγχρονη μέθοδο

Αρχικά δίδακτρα: 270 €

Έκπτωση: 230 € Έκπτωση δικαιούνται: (Φοιτητές/ Σπουδαστές, Άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars, ή με προκαταβολή από 100 €)

(τα δίδακτρα εξοφλούνται σε δόσεις που επιλέγει ο Σπουδαστής.

Προκαταβολή Εγγραφής από 20 € τα οποία αφαιρούνται από τα Δίδακτρα)

Για την Ασύγχρονη μέθοδο

Αρχικά δίδακτρα: 220 €

Έκπτωση: 190 € Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars, ή εφάπαξ εξόφληση)

(τα Δίδακτρα εξοφλούνται σε δόσεις που επιλέγει ο σπουδαστής. Προκαταβολή εγγραφής από 20 € τα οποία αφαιρούνται από τα Δίδακτρα)

Δίδακτρα για το κάθε Σεμιναριακό Μάθημα ως Αυτόνομο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Για τη Σύγχρονη μέθοδο

Χωρίς έκπτωση: 70 €, με έκπτωση: 60 €

Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

Για την Ασύγχρονη μέθοδο
Χωρίς έκπτωση: 50 €, με έκπτωση: 40 €

Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

Χορηγείται για τον Κύκλο: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε Νόμιμη χρήσηΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Κατερίνα Σχοινά

Η κα Σχοινά είναι απόφοιτη Φιλολογίας και Δημοσιογραφίας με μεταπτυχιακή κατάρτιση στη Λαογραφία και μετεκπαίδευση σε ειδικευμένα θέματα της δημοσιογραφίας. Σήμερα Υποψήφια Διδάκτωρ Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στους τομείς της δημοσιογραφίας, έχοντας καταφέρει να συνδυάσει και να εντάξει το ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις και τα ειδησεογραφικά κείμενα στην επιστήμη της Λαογραφίας. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια και συντονίστρια ομιλιών, ενώ έχει αποτελέσει και μέλος οργανωτικής επιτροπής και επιτροπής κρίσης σε συνέδρια, όπως του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως δημοσιογράφος έχει εργαστεί σε διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, έχει αρθρογραφήσει και ασχοληθεί κυρίως με τις συνεντεύξεις και το ρεπορτάζ, ενώ εργάστηκε και σε Γραφεία Τύπου, με τελευταίο εκείνο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια διετέλεσε Ερευνήτρια Προφορικών Ιστοριών στο Project Istorima, δωρεά του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περισσότερα: https://www.culture-webinars.gr

Views: 11


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο