Μνήµη Ἁγίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελλιστού Λουκᾶ 2020

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  Μνήµη Ἁγίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελλιστού Λουκᾶ 2020
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μνήµη Ἁγίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελλιστού Λουκᾶ 2020

Κοντάκιον. Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος δʹ. Ἐπεφάνης σήµερον.

Μαθητὴς γενόµενος τοῦ Θεοῦ Λόγου, σὺν τῷ Παύλῳ ἅπασαν, ἐφωταγώγησας τὴν γῆν, καὶ τὴν ἀχλὺν ἀπεδίωξας, τὸ θεῖον γράψας, Χριστοῦ Εὐαγγέλιον.

Μνήµη Ἁγίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελλιστού Λουκᾶ 2020

Ὁ Οἶκος.

Ὡς ἰατρὸς καὶ µαθητὴς Λουκᾶ ἠγαπηµένος, µυστικῇ χειρουργίᾳ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς µου, καὶ τὰ τοῦ σώµατος ὁµοῦ ἴασαι, καὶ δὸς µοι κατὰ πάντα εὐεκτεῖν, καὶ σοῦ τὴν παναοίδιµον γηθόµενος γεραίρειν πανήγυριν, ὄµβροις τε δακρύων, ἀντὶ µύρων τὸ σεπτόν σου καὶ πάντιµον σῶµα καταβρέχειν· ὡς στήλη γὰρ ζωῆς ἐγγεγραµµένη τῷ ναῷ τῷ θαυµαστῷ τῶν Ἀποστόλων πᾶσιν ἐκφώνει, καθάπερ καὶ σὺ τὸ πρῶτον, τὸ θεῖον γράψας Χριστοῦ Εὐαγγέλιον.

Μνήµη Ἁγίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελλιστού Λουκᾶ 2020
Μνήµη Ἁγίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελλιστού Λουκᾶ 2020

Συναξάριον.

Τῇ ΙΗʹ τοῦ αὐτοῦ µηνὸς µνήµη τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

Πηγή: Από το Προσωπικό ιστολόγιο του πατρός Αναστάσιου Σαλαπάτα

Κληρικού της Ιεράς Αρχιεεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  Μνήµη Ἁγίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελλιστού Λουκᾶ 2020
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο