Κύκλος Επιμορφωτικού Σεμιναρίου “Αρθρογραφία”


Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A11

Περιεχόμενο κύκλου:

Ο Κύκλος Επιμορφωτικού Σεμιναρίου “Αρθρογραφία” προετοιμάζει τον Σπουδαστή στην Συγγραφή Άρθρων, τόσο Ειδησεογραφικά όσο και πιο ελεύθερα, κρίσης κ.α. Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τα βασικότερα κείμενα της Αρθρογραφίας, Διδάσκοντας τη μεθοδολολογία και τα εργαλεία.

Ο κύκλος πιστοποιείται με 100 ώρες Επιμόρφωσης και εκδίδεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε χρήση.

Αριθμός Σεμιναριακών Μαθημάτων: 10

Δυνατότητα επιλογής: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει όποιο σεμιναριακό μάθημα επιθυμεί ως αυτόνομο επιμορφωτικό σεμινάριο

Λήξη: διάρκεια 10 εβδομάδες

Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει

Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αρθρογραφία

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία»

Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία της δημοσιογραφίας και οι βασικοί όροι που τη διέπουν, όπως η είδηση και οι τομείς που ασχολείται. Πραγματοποιείται αναδρομή στο επάγγελμα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα για να διευκρινιστούν τα σημεία που διαμόρφωσαν την είδηση.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Δίκαιο και Δεοντολογία»

Διδάσκεται η σκοπιμότητα και η χρήση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς και η σχέση της με το δίκαιο, τη νομοθεσία και την ηθική στην Ελλάδα.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Βασικά Δημοσιογραφικά λάθη στη χρήση της Γλώσσας»

Το κοινό αγαπά να «μισεί» τους δημοσιογράφους όπως και γνωστή είναι και η «αντιπάθεια» προς το δημοσιογραφικό κόσμο για τα συχνά λάθη του στη χρήση της γλώσσας. Στόχος είναι η ανάλυση και η επεξήγηση συχνών ατοπημάτων στη γραμματική και στο λεξιλόγιο, μέσα από διαδραστικές ασκήσεις.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Βασικά Δημοσιογραφικά λάθη στη δημιουργία Κειμένων»

Τα λάθη στον δημοσιογραφικό λόγο μπαίνουν στο επίκεντρο της κριτικής του κόσμου. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι οι σπουδαστές να μάθουν να αποφεύγουν τα συνηθισμένα συντακτικά λάθη που κάνουν πολύ συχνά ακόμη και έμπειροι δημοσιογράφοι στον γραπτό λόγο. Επίσης, να διδαχθούν τον σωστό τρόπο γραφής μιας περίληψης από ποικίλα κείμενα και πληροφορίες, ώστε να δημιουργήσουν από τα στοιχεία που θα συλλέξουν ένα νέο δικό τους κείμενο.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Τα δημοσιογραφικά είδη κειμένου Ι: Άρθρο, Χρονογράφημα, Επιφυλλίδα, Έρευνα, Δοκίμιο»

Δεν είναι πάντα ευδιάκριτο το κείμενο που έχουμε απέναντί μας σε ποιο είδος ανήκει. Άλλωστε αυτή η ταξινόμηση δεν μπορεί να κριθεί ποτέ πλήρης. Σε αυτήν την ενότητα θα αναλυθούν τα βασικά είδη κειμένου που πολλές φορές μπλέκονται μεταξύ τους, αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν μέσα τους κάποια καίρια σημεία που τα κάνουν εν τέλει να ξεχωρίζουν μεταξύ τους έστω και λίγο. Στο τέλος οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γράψουν ένα μικρό κείμενο από τα είδη που διδάχθηκαν: Άρθρο, Χρονογράφημα, Επιφυλλίδα, Έρευνα ή Δοκίμιο.

6ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Τα δημοσιογραφικά είδη κειμένου ΙΙ: Αναγγελία, Παρουσίαση, Κριτική, Φωτορεπορτάζ, Παραπολιτικές Στήλες, Σχόλιο – Άρθρο Γνώμης»

Είναι συχνό το φαινόμενο ένα κείμενο να συνδυάζει χαρακτηριστικά από διαφορετικές κατηγορίες. Η ενότητα αυτή είναι συνέχεια της προηγούμενης και θα επιχειρηθεί και πάλι η διάκριση των δημοσιογραφικών κειμενικών ειδών και οι λεπτές γραμμές που μπορεί κανείς εύκολα να τα διαχωρίσει. Στο τέλος οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γράψουν ένα μικρό κείμενο από τα είδη που διδάχθηκαν: Αναγγελία, Παρουσίαση, Κριτική, Φωτορεπορτάζ, Παραπολιτικές Στήλες ή Σχόλιο – Άρθρο Γνώμης.

7ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Ρεπορτάζ: Τα είδη, οι πηγές και οι βασικές αρχές γραφής του»

Η αλήθεια είναι η καρδιά ενός εμπεριστατωμένου ρεπορτάζ. Στόχος της παρούσας ενότητας είναι να μύηση στα βασικά μυστικά γραφής ενός σωστού κειμένου. Το ρεπορτάζ έχει συγκεκριμένους απαράβατους κανόνες, λειτουργίες και τρόπο προσέγγισης, που καθορίζουν την ποιότητά του και φυσικά την απήχησή και το ενδιαφέρον που θα προκαλέσει στο κοινό. Στο τέλος της ενότητας αυτής οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γράψουν ένα μικρό ρεπορτάζ.

8ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Τεχνικές Συνέντευξης»

Η συνέντευξη αποτελεί τη βάση του ρεπορτάζ. Είναι η άμεση επαγγελματική αξιοποίηση της πηγής ή των πηγών του δημοσιογράφου και έτσι εξυπηρετεί τον στόχο της ειδησεογραφίας και της ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου. Η τελευταία αυτή ενότητα θα αφιερωθεί στους ιδιαίτερους τρόπους γραφής μίας συνέντευξης, αλλά και στις τεχνικές προσέγγισης των συνεντευξιαζόμενων, που κάθε φορά είναι μία νέα μαγική πρόκληση.

9ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Ερευνητική Δημοσιογραφία »

Οι σπουδαστές, σε συνδυασμό με όσα διδάχτηκαν στις προηγούμενες ενότητες, θα διδαχτούν τον ειδικό τρόπο και τις μεθόδους που χρειάζονται ώστε να εκπονήσουν μία έρευνα. Είναι ένας τομέας που απαιτεί μεγάλη γνώση του εκάστοτε θέματος και συνεχή προσωπική ενασχόληση με το αντικείμενο, ακόμη και αν πρόκειται για ένα απλό κείμενο.

10ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Σύνταξη Δελτίων Τύπου»

Για την διαφήμιση χρειάζεται να συντάξουμε κείμενα προώθησης διαφόρων μορφών, γνωστά ως Δελτία Τύπου. Ο σπουδαστής διδάσκεται τις μορφές όλων των κειμένων που χρησιμοποιούνται στην προώθηση μέσω εφημερίδων, δελτίων διαδικτύου και αλλού. Επίσης διδάσκεται η μορφή των συνεντεύξεων, γιατί θα χρειαστεί να δοθούν και συνεντεύξεις για την καλύτερη προώθηση.

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: τη Σύγχρονη ή την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση:

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Εβδομαδιαία διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση. Διάρκεια κάθε σεμιναριακού μαθήματος 2 ώρες. Το πρόγραμμα επιβεβαιώνεται στον ενδιαφερόμενο μετά την αίτηση από τη διαδικασία εγγραφής. Δεν απαιτείται καμία εργασία. (πρωινά και απογευματινά μαθήματα και Σάββατο πρωί). Δεν απαιτείται καμία εργασία. Για το κάθε σεμινάριο ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. 

(έναρξη: πρώτη εβδομάδα Απριλίου 2024- λήξη εγγραφών: 01/04)                      

  *Τις εβδομάδες του Πάσχα δε θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό το εκάστοτε σεμιναριακό μάθημα. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμιναριακό μάθημα και την άσκηση αξιολόγησης. Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακή σύνδεση.

Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης (αποστολή 1ου σεμιναριακού μαθήματος)

 Τρίτη 02 Απριλίου 2024 – (λήξη εγγραφών 01/04)

*Τις εβδομάδες του Πάσχα δε θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

Για τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Αρχικά δίδακτρα: 290 €

Έκπτωση: 260 €- Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars, ή με προκαταβολή από 100 €)

(Η εγγραφή ορίζεται με προκαταβολή 20 € (ή 100 € για να ισχύει η προσφορά για κάθε εγγραφή). Η προκαταβολή αφαιρείται από τα δίδακτρα. Μέχρι το 3ο σεμινάριο καταβάλλονται τα μισά δίδακτρα και πριν το 8ο σεμινάριο ολοκληρώνεται η εξόφληση των διδάκτρων.)

(Η εγγραφή ορίζεται με προκαταβολή από 20 €-αφαιρούνται από τα δίδακτρα. Μέχρι το 3ο σεμινάριο καταβάλλονται τα μισά δίδακτρα και πριν το 8ο σεμινάριο ολοκληρώνεται η εξόφληση των διδάκτρων.)

Για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Αρχικά δίδακτρα: 280 €

Έκπτωση: 240 € – Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars)

Προσφορά: 210 € (ισχύει για κάθε εγγραφή με προκαταβολή 50 €)

Η Εγγραφή ορίζεται με προκαταβολή 20 € (ή 50 € για να ισχύει η προσφορά για κάθε εγγραφή). Η προκαταβολή αφαιρείται από τα δίδακτρα. Πριν το 3ο Σεμινάριο καταβάλλονται τα μισά Δίδακτρα και πριν το 8ο Σεμινάριο ολοκληρώνεται η εξόφληση των Διδάκτρων.

Δίδακτρα για το κάθε Σεμιναριακό Μάθημα ως Αυτόνομο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Για τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Χωρίς έκπτωση: 70 €, με έκπτωση: 60 €

Έκπτωση δικαιούνται: (Φοιτητές / Σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι / τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars)

Για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Χωρίς έκπτωση: 50 €, με έκπτωση: 40 €

Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars)

Χορηγείται: 

Για τον κύκλο: Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση

Για το κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο: Βεβαίωση Επιμόρφωσης προς κάθε νόμιμη χρήσηΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Κατερίνα Σχοινά

Η κα Σχοινά είναι απόφοιτη Φιλολογίας και Δημοσιογραφίας με Μεταπτυχιακή κατάρτιση στη Λαογραφία και Μετεκπαίδευση σε ειδικευμένα θέματα της Δημοσιογραφίας. Σήμερα Υποψήφια Διδάκτωρ Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στους τομείς της Δημοσιογραφίας, έχοντας καταφέρει να συνδυάσει και να εντάξει το Ρεπορτάζ, τις Συνεντεύξεις και τα Ειδησεογραφικά κείμενα στην Επιστήμη της Λαογραφίας.

Έχει συμμετάσχει ως Εισηγήτρια και Συντονίστρια ομιλιών, ενώ έχει αποτελέσει και Μέλος οργανωτικής Επιτροπής και Επιτροπής κρίσης σε Συνέδρια, όπως του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ως Δημοσιογράφος έχει εργαστεί σε Διαδικτυακό Ραδιοφωνικό Σταθμό, έχει Αρθρογραφήσει και ασχοληθεί κυρίως με τις Συνεντεύξεις και το Ρεπορτάζ, ενώ εργάστηκε και σε Γραφεία Τύπου, με τελευταίο εκείνο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια διετέλεσε Ερευνήτρια Προφορικών Ιστοριών στο Project Istorima, δωρεά του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Visits: 1


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο