Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος: Ανάγκη ακριβούς τήρησης των Μέτρων


Την ανάγκη «ακριβούς τηρήσεως» όλων των θεσπισθέντων Υγειονομικών Διατάξεων στους Ναούς, κατά της εξάπλωσης της Πανδημίας επαναλαμβάνει με Εγκύκλιο Σημείωμά της, η Εκκλησία της Ελλάδος, τονίζοντας ότι η θέση αυτή αποτελεί Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Στο ίδιο Σημείωμα, που εξεδόθη με αφορμή τα Νέα Περιοριστικά Μέτρα που Ανακοίνωση η Κυβέρνηση, καλούνται οι Ιεράρχες και οι Ιερείς να τηρούν επίσης, τα Μέτρα κατά τη διάρκεια Τέλεσης Βαπτίσεων και Γάμων καθώς και κατά τις Εξοδίους Ακολουθίες.

Επίσης, επιφυλάσσεται για τη Μελέτη της τελευταίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποίαν περιλαμβάνονται Μέτρα, τα οποία αφορούν στη Λειτουργία των Ιδρυμάτων τις μετακινήσεις Εργαζομένων κ.α.

Στην Εγκύκλιο που έχει αποσταλεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Μητροπόλεις περιγράφονται τα μέτρα που ισχύουν για τους Ναούς έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Αναγράφεται χαρακτηριστικά:

Συμφώνως προς τα Διαλαμβανόμενα εν τη ως άνω Κ.Υ.Α., η παρουσία πιστών εντός των Ιερών Ναών θα πραγματοποιήται αναλόγως του επιπέδου επιδημιολογικής επιβαρύνσεως εις το οποίον ευρίσκεται ο Δήμος ή η Περιφερειακή Ενότης εκάστου Ιερού Ναού, ως εξής:

α) Επίπεδον επιτηρήσεως: Εις (1) πιστός ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας και με ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, με μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τους πεντήκοντα (50).

β) Επίπεδον ηυξημένου κινδύνου: Εις (1) πιστός ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας και με ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, με μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τους εννέα (9).

γ) Επίπεδον πολύ ηυξημένου κινδύνου: Τέλεσις των Ιερών Ακολουθιών «κεκλεισμένων των θυρών», άνευ της παρουσίας πιστών. Όσον αφορά εις «τους γάμους, τις βαπτίσεις, τις κηδείες, τα μνημόσυνα και τις σχετικές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις» (Παράρτημα Κ.Υ.Α. σελ. 5174 του ως άνω Φ.Ε.Κ.), επιτρέπεται η παρουσία ενός (1) πιστού ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας και με ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, με μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τους εννέα (9). Επί πλέον, επιτρέπεται «στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης» (Παράρτημα Κ.Υ.Α. σελ. 5174 του ως άνω Φ.Ε.Κ.) η προσέλευσις των πιστών διά προσκύνημα και κατ’ ιδίαν προσευχήν, μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών, τηρουμένων των ως άνω αναλογιών και με ταυτόχρονον παρουσίαν εντός του Ιερού Ναού έως εννέα (9) πιστών.

ιδ) Επίπεδον Μητροπολιτικών Περιοχών: Εις (1) πιστός ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας και με ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, με μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τους εννέα (9).

Κατά τον υπολογισμόν των ως άνω προσώπων, συμφώνως προς όσα ορίζονται εις την Κ.Υ.Α. (άρθρον 1, παρ. 2), εξαιρούνται οι Λειτουργοί και το προσωπικόν του Ιερού Ναού (ιεροψάλται, νεωκόροι, επίτροποι κ.λπ.).

Επαναλαμβάνομεν υμίν ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, Διά σχετικής Αποφάσεως Αυτής, επεσήμανε την ανάγκην ακριβούς τηρήσεως εν τοις Ιεροίς Ναοίς απάντων των θεσπισθέντων Υγειονομικών Διατάξεων κατά της εξαπλώσεως της πανδημίας, ιδία κατά τα τελεσθησόμενα Μυστήρια Βαπτίσεων και Γάμων, ως και κατά τας Εξοδίους Ακολουθίας.

Εν κατακλείδι, τονίζομεν την ανάγκην διά την μελέτην της ως άνω Κ.Υ.Α., εις την οποίαν περιλαμβάνονται μέτρα, τα οποία αφορουν εις την λειτουργίαν των Ιδρυμάτων, τας μετακινήσεις εργαζομένων κ.α.

Visits: 0


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο