Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους: “Η Νομοθέτηση του Γάμου και της Τεκνοθεσίας των «ομοφύλων ζευγαριών» μας βρίσκει απολύτως αντίθετους”


Να μην προχωρήσει η Κυβέρνηση στην “αναγγελθείσα αντιευαγγελική Νομοθέτηση” του Γάμου των ομόφυλων ζευγαριών ζητά με Ανακοίνωσή της η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους τονίζοντας μάλιστα πως κάτι τέτοιο τους βρίσκει απολύτως αντίθετους.

Παράλληλα, επισημαίνει πως η Νομοθέτηση του Γάμου των «ομοφύλων ζευγών» ως επίσης και της Υιο­θεσίας Τέκνων, εκφρά­ζει τον έντονο προβλη­μα­τισμό και ανησυχία πάντων των Αγιορειτών Πατέ­ρων.

Αναλυτικά το Ανακοινωθέν της Ιεράς Κοινότητος

Ἐξ ἀφορμῆς προσφάτων Δηλώσεων περὶ τῆς προθέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ­νήσεως διὰ τὴν Νομοθέτησιν τοῦ Γάμου τῶν «ὁμοφύλων ζευγῶν», ὡς ἐπίσης καὶ τῆς υἱο­θεσίας τέκνων ὑπ’ αὐτῶν, ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Κοινότης ἐκφρά­ζει τὸν ἔντονον προβλη­μα­τισμὸν καὶ ἀνησυχίαν πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέ­ρων. Τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς χῶρος προσευχῆς καὶ ἀσκήσεως εὔχεται ταπεινῶς γιὰ ὅ­λους τοὺς ἀνθρώπους, ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ.

Παρὰ ταῦτα ἐκφράζομεν τὸν προβληματι­σμὸν καὶ τὴν βαθεῖαν λύπην μας γιὰ τὰ σχεδιαζόμενα Νομοθετήμα­τα. Ὀφείλομεν, διὰ τῆς παρούσης ἀνακοινώσεως, νὰ δηλώσωμεν σαφῶς ὅτι κάθε μορφὴ Γάμου ἢ τεκνο­θεσίας, ἡ ὁποία ἀντίκειται εἰς τὴν εὐαγγελικὴν Διδα­σκαλίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν μακραίω­νην πα­ράδοσιν τοῦ εὐσεβοῦς ἔθνους καὶ γέ­νους ἡμῶν, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸν ἱερὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας, εὑρίσκει ἡμᾶς ἀπολύτως ἀντιθέτους.

Ἀπευθύνομεν θερμὴν ἔκκλησιν ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις μὴ προ­χωρήση εἰς τὴν ἀναγγελθεῖσαν ἀντιευαγγελικὴν Νομοθεσίαν, εὐχόμενοι ἡ Προ­στάτις τῆς Πατρίδος μας καὶ Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ὑπεραγία Θεοτό­κος νὰ μεσιτεύη πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν γιὰ νὰ ὁδηγήση ὅλους σὲ Μετάνοια καὶ ζωὴ συμφώνως πρὸς τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν Διδασκαλία Του.

Views: 34


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο