Η΄ Διεθνές Μουσικολογικό & Ψαλτικό Συνέδριο (Ἀθήνα, 15-18 Δεκεμβρίου 2021)


ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
«Θεωρία καὶ Πράξη
τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»
Η΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΟ
Ἀθήνα, 15-18 Δεκεμβρίου 2021
«Ἡ μουσικὴ τυπογραφία τῆς Ψαλτικῆς
Τέχνης· 200στὴ ἐπέτειος: 1820/21–2021»
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τὸ ἀνὰ τριετία συγκαλούμενο ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Η΄ Διεθνὲς Συνέδριο, Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικό, μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ τετραήμερο, Τετάρτη ἕως Σάββατο, 15-18 Δεκεμβρίου 2021, στὴν Ἀθήνα. Τὸ φετινό, ὄγδοο κατὰ σειρά, Συνέδριο συγκαλεῖται σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ).
Καὶ τὸ φετινὸ Συνέδριο διατηρεῖ τὸν καθιερωμένο ἀπὸ τὰ προηγούμενα Συνέδρια διττὸ χαρακτῆρα· ἐπιστημονικὸ-μουσικολογικὸ καὶ ψαλτικὸ-καλλιτεχνικό. Ὁ σχεδιασμὸς αὐτὸς χωράει ὅλους τοὺς ἐπιστήμονες καὶ ψάλτες-μουσικολόγους καὶ ὅλους τοὺς ψάλτες-καλλιτέχνες καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἐπιλογὴ τεσσάρων-πέντε Χορῶν Ψαλτῶν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.


θεματολογία

Kάτω ἀπ’ τὸν κεντρικὸ θεματικὸ ἄξονα «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», τὸ παρὸν συνέδριο θὰ ἔχει τὸ ἀκολουθο θέμα: «Ἡ μουσικὴ τυπογραφία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης· 200στὴ ἐπέτειος: 1820/21–2021». Ἡ ἐπινόηση τῆς μουσικῆς τυπογραφίας τῆς Ψαλτικῆς ἀποτελεῖ ὁρόσημο στὴν ψαλτική ἱστορία, ποὺ συνδέεται μὲ τὴν σημειογραφικὴ μεταρρύθμιση τῆς Νέας Μεθόδου (1814/15).

Καλοῦνται οἱ ἐπιστήμονες μουσικολόγοι καὶ οἱ μουσικολογοῦντες ψάλτες νὰ συμβάλουν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου καὶ τὴν διασάφηση συγκεκριμένων ζητημάτων κατὰ τὶς ἀκόλουθες θεματικὲς πτυχές:
• Ἱστορία τῆς μουσικῆς τυπογραφίας τῆς Ψαλτικῆς (συνθῆκες, πρόσωπα, γεγονότα, ἐξέλιξη).
• Τεχνικὴ ἐξέλιξη καὶ ψαλτικὴ τυπογραφία: ἀπὸ τὴν χειρωνακτικὴ στοιχειοθεσία στὴν ψηφιακὴ ἐπεξεργασία μουσικοῦ κειμένου.
• Σημειογραφία καὶ τυπογραφικὴ αἰσθητική.
• Τυπογραφία, διάδοση καὶ διδασκαλία τῆς Ψαλτικῆς.
• Βιβλιογραφία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης.
• Πενήντα χρόνια τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ ἐπιστημονικῆς προσφορᾶς τοῦ Γρ. Θ. Στάθη.
• Τριάντα χρόνια τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ ΕΚΠΑ καὶ ἀνάπτυξης τῶν βυζαντινομουσικολογικῶν σπουδῶν.
ὀργάνωση – σχεδιασμὸς

Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Ἀθήνα, στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Μ. Βασιλείου 15, 11854 Ρούφ), κατὰ τὸ τριήμερο 15-18 Δεκεμβρίου 2021, Τετάρτη ὣς Παρασκευή, πρωὶ καὶ ἀπόγευμα, καὶ Σάββατο πρωί. Οἱ βραδυνὲς ψαλτικὲς ἐκδηλώσεις θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸν Ιερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν «Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου».


***

Ὁ σχετικὸς γενικὸς σχεδιασμὸς εἶναι ὁ ἀκόλουθος:


Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021
– πρωί: ἔναρξη – προσφωνήσεις – εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
– ἀπόγευμα – βράδυ (ἱ.μ.ν. Ἀθηνῶν): Ἐπετειακὴ ἐκδήλωση γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ ΙΒΜ μὲ ὁμιλία τοῦ Ὁμοτ. Καθηγητῆ Γρηγορίου Στάθη καὶ ψαλτικὴ ἐκδήλωση μὲ τὸν περίφημο Χορὸ Ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης».
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021
– πρωί: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
– ἀπόγευμα: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις ἢ καὶ ὀλιγόλεπτες εἰσηγήσεις
– βράδυ (ἱ.μ.ν. Ἀθηνῶν): ψαλτικὴ ἐκδήλωση (δύο Χοροὶ Ψαλτῶν)
Παρασκευὴ 17 Δεκεμβρίου 2021
– πρωί: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
– ἀπόγευμα: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις ἢ καὶ ὀλιγόλεπτες εἰσηγήσεις
– βράδυ (ἱ.μ.ν. Ἀθηνῶν): τέλεση τῆς Ἀκολουθίας Τριθέκτη τοῦ Βυζαντινοῦ Κοσμικοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἁγίας Σοφίας καὶ τοῦ Κοντακίου τῶν Χριστουγέννων – τάξις καὶ μέλος Γρηγορίου Στάθη (δύο Χοροὶ Ψαλτῶν)
Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021
– πρωί: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
– μεσημέρι: συζήτηση στρογγυλῆς τραπέζης – λήξη τοῦ Συνεδρίου
πρόσκληση
Καλοῦνται οἱ ἐπιστήμονες – ἐρευνητὲς τῆς θεωρίας καὶ πράξεως τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, –πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι, μουσικολόγοι καὶ ψάλτες–, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ κάποια πτυχὴ τοῦ θέματος τοῦ Συνεδρίου, νὰ συμμετάσχουν στὸ Συνέδριο.


Συμμετοχὴ

Ἡ Συμμετοχὴ ἀφορᾶ εἴτε στὴν παρουσίαση ἐπιστημονικῆς ἀνακοινώσεως, διάρκειας 20 λεπτῶν τῆς ὥρας, κατὰ τὶς πρωϊνὲς θεματικὲς ἑνότητες, εἴτε σὲ ὀλιγόλεπτη παρουσίαση, διάρκειας 10 λεπτῶν τῆς ὥρας κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς θεματικὲς ἑνότητες.
Κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς συνεδριάσεις θὰ ὑπάρχει ἐπιπλέον ἡ δυνατότητα ἀναρτήσεως σχετικῶν πινάκων, δηλαδὴ φωτογραφιῶν σελίδων χειρογράφων – πινάκων θεωρητικῶν ζητημάτων – βιβλιογραφικῆς ἐνημερώσεως κ.ἄ. καθὼς καὶ παρουσιάσεως πρωτοτύπου ἠχητικοῦ ὑλικοῦ.
Καὶ βέβαια ζητεῖται συμμετοχὴ ψαλτῶν καὶ ἀκροατῶν: «δεῦτε οἱ φιλορρήμονες, πλῆθος τῶν μουσικῶν τε».

Γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις συμμετοχῆς χρειάζεται νὰ ὑποβληθεῖ στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ μέχρι 30 Αὐγούστου 2021 δήλωση μὲ τὴν σαφῆ διατύπωση τοῦ θέματος τῆς ἀνακοινώσεως καὶ περίληψη μέχρι 300 λέξεις, στὴν ἑλληνικὴ ἢ ἀγγλικὴ γλῶσσα, εἴτε μέσῳ τοῦ Easy Chair Conference System (προτείνεται)
https://easychair.org/conferences/?conf=icmp2021
εἴτε μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου conference@ibyzmusic.gr
Οἱ προτάσεις συμμετοχῶν θὰ ἀξιολογηθοῦν μέχρι τὴν 15η Σεπτεμβρίου ἀπὸ τὴν Ὀργανωτικὴ καὶ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή.
Ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ καὶ Ἀγγλική.

Κόστος συμμετοχῆς

Τὸ κόστος συμμετοχῆς γιὰ κάθε ὁμιλητὴ ὁρίζεται στὰ 50 εὐρώ.

Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀδυνατεῖ νὰ καλύψει ὁποιαδήποτε περαιτέρω ἔξοδα, θὰ προτείνει ὅμως πιθανὲς ἐπιλογὲς διαμονῆς καὶ διατροφῆς σὲ εἰδικὲς γιὰ τοὺς συνέδρους τιμές.
τρόπος πληρωμῆς
Τὸ κόστος συμμετοχῆς θὰ καταβληθεῖ σὲ τραπεζικὸ λογαριασμό, ὁ ὁποῖος θὰ σημειώνεται στὴν ἐπιστολὴ ἀποδοχῆς τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς τοὺς ὁμιλητές.

***

Ὀργανωτικὴ καὶ
Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ
• Γρηγόριος Θ. Στάθης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς – Πρόεδρος
• Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης, Καθηγητὴς – Γραμματεὺς
• Δημήτριος Μπαλαγεῶργος, Ἀναπλ. Καθηγητὴς
• Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος, Ἀναπλ. Καθηγητὴς
• Φλώρα Κρητικοῦ, Ἀναπλ. Καθηγήτρια
Γραμματεία,
Συντονιστικὴ – Ἐκτελεστικὴ
• Γρηγόριος Ἀναστασίου, Διδάκτωρ gr_anastasiou@yahoo.gr
Τηλ. & Fax (+30)210 3843545
Κιν. Τηλ. (+30)6942576845
Web site: www.ibyzmusic.gr
E-mail: conference@ibyzmusic.gr

Επισκέψεις: 1


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο