Εἰσαγωγὴ στὸ Μοναστηριακὸν Τυπικόν


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

᾿Αθῆναι, Νοέμβριος 2021 – ᾿Ιούνιος 2022

Eἰδικὴ διάλεξις γιὰ τὸ Μοναστηριακὸ Τυπικό

 [᾿Ενημερωτικὸν δελτίον, 20/11/2021]

Στὴν νέα σειρὰ δραστηριοτήτων τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» μὲ ἔκτακτες εἰδικὲς διαλέξεις γιὰ τὴν περίοδο 2021-2022 ἔχει ἐνταχθῆ καὶ ἡ νέα ἑνότητα «Θέματα Μοναστηριακοῦ Τυπικοῦ».

Στὰ πλαίσια αὐτὰ θὰ πραγματοποιηθῇ ἔκτακτη εἰδικὴ διάλεξις

— τὴν Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, ὥρα 20.00 (8 μ.μ.), μὲ εἰδικὸ  θέμα·

Εἰσαγωγὴ στὸ Μοναστηριακὸν Τυπικόν.

῾Η τάξις τῶν διπλῶν ἀναγνωσμάτων.

Εἰσηγητής· Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος, πτυχιοῦχος Κοινωνικῆς Θεολογίας.

῾Η διάλεξις θὰ πραγματοποιηθῇ μὲ ταυτόχρονη (σύγχρονη) ἐξ ἀποστάσεως (τηλόθεν) παρακολούθησι καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομένων μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας Zoom (Ζούμ).

Δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης γιὰ ἑτεροχρονισμένη παρακολούθησι μαγνητο­σκοπημένων συναντήσεων ἢ γιὰ συμμετοχὴ ἀπὸ τηλεφώνου ἢ γιὰ ἄλλους τρόπους συμμετοχῆς.

῾Η συγκεκριμένη διάλεξις ἀναφέρεται τόσο στὸ ἰουλιανὸ ὅσο καὶ στὸ νέο ἡμερολόγιο.  Οἱ διατάξεις τυπικοῦ κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἑορτολόγιο ἐνδιαφέρουν καὶ τοὺς χριστιανοὺς τοῦ νέου ἡμερολογίου, διότι ἡ βαθυτέρα μελέτη καὶ ἡ πλήρης καὶ ὀρθὴ κατανόησις τῆς λειτουργικῆς τάξεως εἶναι σχεδὸν ἀκατόρθωτος ἄνευ τῆς γνώσεως καὶ ἐρεύνης τῶν περιπτώσεων τοῦ ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου.  Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἀκολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι.

Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.

Τὰ σεμινάρια ἀπευθύνονται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.

᾿Εγγραφὲς γίνονται δεκτὲς μέχρι τὶς 27/11/2021 στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι email: setgv01@gmail.com

 ᾿Εναλλακτικοὶ τρόποι ἐπικοινωνίας· Skype, Viber, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, Instagram, WhatsApp, Signal, Telegram, Google Duo, TeamViewer.

 ῞Οροι λειτουργίας, ἐνημερώσεις, κόστος συμμετοχῆς, αἰτήσεις ἐγγραφῆς στὸ εἰδικὸ ἱστολόγιον· https://seminaria-typikon.blogspot.com/

 Διοργάνωσις, πληροφορίες, συνδρομές· ᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, Τ.Κ. 10562 ᾿Αθῆναι (Σύνταγμα), τηλ. (+30) 210-322.4819, e-mail: hi@npanagopoulos.gr

(᾿Επισυνάπτεται ἡ σχετικὴ ἀφίσσα γιὰ τὴν ἐν λόγῳ διάλεξι.)

Visits: 9


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο