Εκτός Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Αρχιεπίσκοπος Χαριουπόλεως


Εκτός Οικουμενικού Πατριαρχείου βρίσκεται πλέον ο Αρχιεπίσκοπος Χαριουπόλεως Ιωάννης, ένα περίπου χρόνο μετά την κατάργηση της Εξαρχίας του Πατριαρχείου για τις παροικίες της ρωσικής παράδοσης στη Δυτική Ευρώπη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης που είχε αντιδράσει έντονα στην απόφαση αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου είχε προχωρήσει σε κινήσεις διατήρησης της Εξαρχίας ακόμη κι αν αυτή υπαγόταν σε κάποια άλλη εκκλησιαστική δικαιοδοσία.

Με την σημερινή της απόφαση η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου δείχνει ουσιαστικά την έξοδο στον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη από τη δικαιοδοσία του, θέτοντας ταυτόχρονα τέλος και στις όποιες συζητήσεις περί αλλαγής της περυσινής απόφασης.

Άγνωστο παραμένει για την ώρα το που θα κατευθυνθεί ο Αρχιεπίσκοπος Χαριουπόλεως και αν θα ζητήσει να ενταχθεί σε κάποια άλλη εκκλησιαστική δικαιοδοσία.

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

«Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας, τῇ Πέμπτῃ, 29ῃ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, καί τῇ Παρασκευῇ, 30ῇ Αὐγούστου 2019, ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.

Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, ἐξητάσθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν ἀπεφασίσθη ἡ χορήγησις Ἀπολυτηρίου ἐκ τοῦ κλίματος του Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρόν τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, προσωπικῶς καί μόνον εἰς αὐτόν, συνεπείᾳ τοῦ ὁποίου τοῦτο μέν οὗτος ἀπαλλάσσεται ὁριστικῶς ἐκ τῆς ἐν ταῖς παροικίαις ρωσσικῆς παραδόσεως ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ μερίμνης αὐτοῦ, τοῦτο δέ ἡ εὐθύνη τῶν ἐν Γαλλίᾳ Κοινοτήτων τῆς πρώην Ἐξαρχίας ἀνατίθεται ἐν σώματι εἰς τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην Σεβ. Μητροπολίτην κύριον Ἐμμανουήλ, ὥστε ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτοῦ εὐαισθησίᾳ νά ἀναλάβῃ τήν ἐφ᾿ ἑξῆς πορείαν αὐτῶν. Ἐξ ἄλλου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος διώρισεν ὡς Προϊστάμενον τοῦ ἐν Παρισίοις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέφσκυ τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Alexis Struve, Καθηγητήν Πανεπιστημίου.

Ὡς πρός τάς ἐν ἄλλαις χώραις τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης Κοινότητας τῆς ποτε Ἐξαρχίας, αὗται περιέρχονται εἰς τήν κανονικήν προστασίαν καί τήν ποιμαντικήν εὐθύνην τῶν ἀντιστοίχων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν ποιμαινόντων τάς ἐν ταῖς χώραις ταύταις Ἐπαρχίας αὐτοῦ.

Ἐν τέλει τῆς τελευταίας συνεδρίας, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, ἐκ μέρους τῶν ἀποχωρούντων ἕξ μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ λήξει τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου».

Επισκέψεις: 0


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο