Εγκρίνει τα εφάπαξ τέλη «αδρανών γραμμών» (idle lines), στο πλαίσιο της εισαγωγής σχετικού μηχανισμού στην προσφορά αναφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης του ΟΤΕ 2018:

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  

Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγκριση των εφάπαξ τελών των «αδρανών γραμμών» (idle lines), στο πλαίσιο της εισαγωγής σχετικού μηχανισμού στην προσφορά αναφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης του ΟΤΕ 2018.

Αποφασίζει:

 1. Εγκρίνει τα εφάπαξ τέλη «αδρανών γραμμών» (idle lines), στο πλαίσιο της εισαγωγής σχετικού μηχανισμού στην προσφορά αναφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης του ΟΤΕ 2018:

Νέα ΤέληΜεθοδολογική
Προσέγγιση
Βάση υπολογισμού
Αντίστοιχο
Τέλος χωρίς τη χρήση
αδρανούς γραμμής
Προτεινόμενο Τέλος
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης
Ανενεργού
Τοπικού Βρόχου με χρήση
αδρανούς γραμμής
Ενεργός ΤοΒ όπου αυξήθηκε κατά 10 λεπτά ο χρόνος απασχόλησης
λόγω επιπλέον εργασίας
στο ΑΚ (μικτονόμηση
DSLAM)
37,03€18,09€
Εφάπαξ Τέλος
Παροχής VPU
Light σε μη υφιστάμενο
συνδρομητή με
χρήση αδρανούς γραμμής από ΑΚ
Εφάπαξ τέλος μετάβασης από τον
Πλήρη τοπικό βρόχο σε υπηρεσίες VLU/FTTC όπου δεν έχουν
υπολογιστεί οι εργασίες που αφορούν τις
μετρήσεις ποιότητας γραμμής.
34,37€30,60€
Εφάπαξ Τέλος
Παροχής VPU
Light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή με
Εφάπαξ τέλος αλλαγής προφίλ για υπηρεσία
VPU τύπου DSLAM
34,37€3,29€
χρήση αδρανούς
γραμμής από KV
χωρίς μετάβαση τεχνικού
Εφάπαξ Τέλος
Παροχής VPU
Light σε μη υφιστάμενο
συνδρομητή με
χρήση αδρανούς
γραμμής από KV με μετάβαση τεχνικού
Εφάπαξ τέλος μετάβασης από Πλήρη
τοπικό υποβρόχο ΤΠ1 σε Πλήρη τοπικό υποβρόχο ΤΠ2
34,37€30,63€
Εφάπαξ Τέλος
Αποσύνδεσης
VPU Light χωρίς μετάβαση τεχνικού
Εφάπαξ τέλος αλλαγής προφίλ για υπηρεσία
VPU τύπου DSLAM
26,37€3,29€

Τα τέλη για τα επόμενα, πέραν του 2020 έτη, προσδιορίζονται επί τη βάσει των τελών κάθε προηγούμενου έτους, προσαυξημένα με τις προβλέψεις πληθωρισμού του τεχνοοικονομικού μοντέλου LRIC+ bottom-up για δίκτυα πρόσβασης NGA και δίκτυα πρόσβασης χαλκού, όπως αυτό εγκρίθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 937/03/18-05-2020 (ΦΕΚ 2039/Β/2020), ακολουθώντας αντίστοιχη μεθοδολογία με αυτή που ακολουθείται για τον προσδιορισμό των εφάπαξ τελών για τα έτη 2021-2028.

 1. Εντέλλεται την κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
  1. της παρούσας απόφασης,
  2. της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 941/6/15-6-2020, «Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εφάπαξ τελών των «αδρανών γραμμών» (idle lines), στο πλαίσιο της εισαγωγής σχετικού μηχανισμού στην προσφορά αναφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης του ΟΤΕ,
  3. των απαντήσεων των συμμετεχόντων Παρόχων στην Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, όπως ισχύει με την ΑΠ ΕΕΤΤ 920/13/23-12-2019 (ΦΕΚ 463/Β/14-2-2020).
 2. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της αρχής περί επιχειρηματικού απορρήτου.
 3. Χορηγεί σχετική εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο της παρούσας.


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Skip to content