Ανοικτή πρόσκληση Eπιτοίχιων Aνακοινώσεων (Posters). 3ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής “DMOPC20”

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  Ανοικτή πρόσκληση Eπιτοίχιων Aνακοινώσεων (Posters). 3ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής “DMOPC20”
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (POSTERS)

—————————

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘOΔΟΞΗΣ

ΠΟΙΜΑΤΙΚΗΣ “DMOPC20”

(7-9 ΜΑΙΟΥ 2020, ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ)

Το τρίτο διεθνές συνέδριο “Ύδωρ ζων” για την Ορθόδοξη Ποιμαντική και τα Ψηφιακά Μέσα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2020 στο Κολυμπάρι της Κρήτης θα επικεντρωθεί στην σχέση Μέσου και Μηνύματος. Το ευαγγελικό μήνυμα της Σαρκώσεως, του Σταυρού και της Αναστάσεως αποτελεί το κέντρο της ζωής και του ενδιαφέροντος της Εκκλησίας. Για την μετάδοσή του η Εκκλησία μετήλθε κάθε προσφερόμενο μέσο κάθε εποχής. Δημιουργήθηκε έτσι μία οργανική σχέση μεταξύ μέσου και μηνύματος. Οι τέχνες, οι επιστήμες και ο ανθρώπινος λόγος έδωσαν τα μέσα για το Μήνυμα. Η σχέση αυτή γέννησε τα απαράμιλλα μνημεία της εικονογραφίας, της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, μουσικής και ποίησης.

Η οργανωτική επιτροπή του 3ου Συνεδρίου θέλοντας να ενθαρρύνει την συμμετοχή επιστημόνων, ιδιαιτέρως νέων, εκτός από τις παρουσιάσεις και τις στρογγυλές τράπεζες, για πρώτη φορά προέβλεψε την δυνατότητα παρουσίασης εργασιών με επιτοίχια ανακοίνωση (poster). Το γεγονός αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους συνέδρους να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δουλειά και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα ευρύτερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους φορείς της.

Ανοικτή πρόσκληση Eπιτοίχιων Aνακοινώσεων (Posters). 3ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής “DMOPC20”

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν σε επιτοίχια ανακοίνωση (poster) θα έχουν δύο κατευθύνσεις:

α) Η πρώτη θα αφορά την οργανική σχέση μηνύματος και μέσου κατά την άσκηση της ορθόδοξης ποιμαντικής στα ψηφιακά μέσα και

(β) Η δεύτερη θα προβάλει τεχνολογικές εφαρμογές αιχμής οι οποίες μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αναδείξουν και να υπηρετήσουν την ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας.

Όλες οι υποβολές για Posters θα εξεταστούν από επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς αξιολογητές.

Για τους συμμετέχοντες επιστήμονες με Posters η οργανωτική επιτροπή δύναται να καλύψει τα γεύματα για τις ημέρες του συνεδρίου, χωρίς την κάλυψη του κόστους ταξιδίου και παραμονής.

Κατά την διάρκεια της τελετής λήξης του Συνεδρίου θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες Επιτοίχιες Ανακοινώσεις (Posters).

Εισαγωγή

Το poster είναι μία γραφική προσέγγιση για την παρουσίαση ερευνητικής δραστηριότητας. Όταν ακολουθηθεί ο συγκεκριμένος τρόπος επικοινωνίας, θα πρέπει ο ερευνητής να χρησιμοποιήσει το poster ως μέσον ανάπτυξης συζήτησης για τη δουλειά του.

Το κείμενο θα πρέπει να είναι περιορισμένο maximum στο 2/4 ενώ ο υπόλοιπος χώρος θα πρέπει να καλυφθεί με γραφήματα, φωτογραφίες, σχήματα και χάρτες προκειμένου να παρουσιαστεί η εργασία.

Παρακαλούμε περιγράψτε ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη ή κοντά στην ολοκλήρωση, και όχι ένα έργο που δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Υποβολή poster

Είναι σημαντικό οι υποψήφιοι στην περίληψή τους, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 250 λέξεις, να καταθέσουν πώς η ιδέα / υπηρεσία / ψηφιακό μέσο/ λογισμικό/ ιστότοπος/ πρόγραμμα και η τεχνολογική εφαρμογή τους ευθυγραμμίζεται με τη θεματική του Συνεδρίου. Θα πρέπει επίσης να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να παρουσιάσει το έργο με τη μορφή poster – τι είδους οπτικά υλικά θα χρησιμοποιήσουν, για παράδειγμα, φωτογραφίες, δείγματα δεδομένων, γραφήματα κλπ. Και πώς αυτά απεικονίζουν το έργο ή μια συγκεκριμένη πτυχή της εργασίας.

Η πρόταση είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Email, Ιδιότητα, Συνεργαζόμενος ακαδημαϊκός φορέας και ακαδημαϊκός υπεύθυνος (εάν υφίστανται) και σύντομο βιογραφικό.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των προτάσεων είναι posters@dmopc20.com .

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 18 Μαρτίου 2020 . Μετά την προθεσμία, προτάσεις posters δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έγκριση η όχι της πρότασης τους την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020.

Η Γλώσσα εργασίας και παρουσίασης της επιτοίχιας ανακοίνωσης (posters) θα είναι η Αγγλική.

Εφόσον σας ανακοινωθεί ότι η εργασία σας έχει γίνει αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να αποστείλετε το e-poster σας ηλεκτρονικά (σε μορφή Powerpoint) μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση posters@dmopc20.com μέχρι τις 10 Απριλίου 2020.

Συνίσταται η επισύναψη και αποστολή του e-poster σε μορφή αρχείου pdf μαζί με το αρχείο ppt/pptx ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ορθότητας εμφάνισης του αρχείου ppt/pptx από την τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου.

Α. Περιεχόμενο:

Όλα τα Posters πρέπει να περιλαμβάνουν τον τίτλο και τις πληροφορίες σχετικά με τους δημιουργούς, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, των συνεργασιών κ.λπ.

Σαφής και συνοπτικός τίτλος

Μια περίληψη που θα συνοψίζει τα κύρια ευρήματα ή το μήνυμα της έρευνας

Σαφείς στόχοι της έρευνας ή της εργασίας που παρουσιάζονται στο poster

Τα υλικά και οι μέθοδοι εξετάζουν το ερευνητικό έργο με συνοπτικό και ενημερωτικό τρόπο

Αποτελέσματα και συζητήσεις συμπεριλαμβανομένων των αριθμών και των πινάκων

Συμπεράσματα που συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της έρευνας

Οι στόχοι / οι στόχοι του έργου, η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα / τα πορίσματα, οι μελλοντικές εργασίες και άλλες συζητήσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται με όρους που μπορούν να κατανοηθούν από το κοινό. Ενθαρρύνουμε έντονα τη χρήση πινάκων, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, διαγραμμάτων και άλλων γραφικών για να σας βοηθήσουμε να μεταδώσετε σημαντικές πληροφορίες.

Β. Προετοιμασία:

 • Διαστάσεις: 1,50 m ύψος x 0,50 m πλάτος.
 • Μορφή: Όλα τα διαγράμματα, πίνακες, εικόνες κ.ά. θα πρέπει να είναι καθαρά και ευανάγνωστα, σε επαρκές μέγεθος και να φέρουν επεξηγηματικό κείμενο. Για κάθε εργασία θα πρέπει να υπάρχει με εμφανή τυπογραφικά στοιχεία ο τίτλος και ο συγγραφέας και τα ιδρύματα από τα οποία προέρχονται. Επίσης πρέπει να υπάρχουν ειδικά τμήματα για την περίληψη, τούς στόχους, την επιστημονική μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.
 • Κείμενο: Προτείνεται η γραμματοσειρά να είναι της τάξεως των 24-PT FONT. Χρησιμοποιήστε γραμματοσειρά η οποία να επιτρέπει την ευκολότερη ανάγνωση (π.χ. Calibri, Times, Times New Roman, Arial, Century). Ως προς το μέγεθος των γραμμάτων προτείνεται το παρακάτω σχήμα:
  • Μεγαλύτερα: Τίτλος
  • Αμέσως μικρότερα: Επικεφαλίδες ενοτήτων
  • Μεσαία: Υλικό υποστήριξης
  • Μικρά: Λεπτομέρειες
 • Χρώματα: Συνιστάται η χρήση διαφορετικών χρωμάτων, μεγεθών και στυλ για να ελκύσετε την προσοχή.
 • Οργάνωση: Η παρουσίαση θα πρέπει να καλύπτει το ίδιο υλικό με το υποβληθέν πλήρες κείμενο και την περίληψη. Επιπλέον, καλό θα ήταν να συμπεριλάβετε τον σκοπό εκπόνησης της εργασίας, ενώ το κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει εισαγωγή,  τα κυριότερα δεδομένα και τα συμπεράσματα. Χρησιμοποιήστε επικεφαλίδες, βέλη κ.τ.λ. κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο ενδιαφερόμενος να ακολουθεί πιο εύκολα την εργασία σας.
 • Προσέξτε, ώστε το poster σας να μην είναι υπερφορτωμένο με δεδομένα ή κείμενα, για να μη γίνει κουραστικό!

Γ. Τρόπος Μορφοποίησης Poster:

Το κείμενο θα πρέπει να είναι περιορισμένο και περιεκτικό. Θα πρέπει να υπάρχει μία εισαγωγή της εργασίας με την υπόθεση και τα ερευνητικά ερωτήματα, επεξηγήσεις για τις παραστάσεις που περιλαμβάνονται και τέλος η ερμηνεία τους.

Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα μελλοντικά σχέδια της έρευνας η της δραστηριότητας.

Στο τέλος της παρουσίασης θα πρέπει να παρατίθενται οι αναφορές πάνω στις οποίες βασίστηκε η έρευνα.

 • Τίτλος: Στην κορυφή με κεφαλαία γράμματα θα πρέπει να εμφανίζεται ο τίτλος. Κάτω από τον τίτλο θα πρέπει να εμφανίζεται το όνομα σας και το Πανεπιστημιακό ίδρυμα από το οποίο προέρχεστε. Προτείνεται στην πάνω δεξιά γωνία να τοποθετηθεί το λογότυπο του Πανεπιστημίου σας και στην πάνω αριστερή το λογότυπο του συνεδρίου.
 • Περίληψη: Παραθέστε σύντομα  τα βασικά ερωτήματα της εργασίας σας.
 • Εισαγωγή: Θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εκφράσεις γύρω από τα ερωτήματα που θέτετε και τις αποδείξεις που επιδιώκετε να τεκμηριώσετε, ώστε να οδηγούν στη διατύπωση των σκοπών και των στόχων της εργασίας.
 • Συμπεράσματα: Καταγραφή (λίστα) των κύριων συμπερασμάτων.
 • Βιβλιογραφικές Αναφορές: Θα πρέπει να αναφερθούν ενδεικτικές βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την υποστήριξη του Poster (Προτεινόμενο σύστημα βιβλιογραφίας: Harvard).
 • Ευχαριστίες: Προαιρετικές.
 • Αναφορά Συνεδρίου: Στην κάτω δεξιά ή αριστερή γωνία του Poster θα πρέπει να αναφέρετε τα στοιχεία του Συνεδρίου και το logo του Συνεδρίου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.dmopc20.com από τις 26 Μαρτίου 2020..

Δ. Γενικότερες Πληροφορίες:

 • Τα Posters θα αναρτηθούν από τους ερευνητές την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 μεταξύ 13:00-18:00 σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του συνεδριακού κέντρου (Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης).
 • Τα Posters μπορούν θα παραμείνουν αναρτημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
 • Ευθύνη τοποθέτησης και αφαίρεσης έχουν οι ερευνητές σε συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή.
 • Κάθε ερευνητής θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά στο poster κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε  να είναι σε θέση να παρουσιάσει, αλλά και να δεχθεί ερωτήσεις από τους συνέδρους ή σε συγκεκριμένο χρόνο κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου κατόπιν συνεννοήσεως με τους ενδιαφερομένους συνέδρους.
 • Για την εκτύπωση του Poster, θα πρέπει να μετατρέψετε το αρχείο σε pdf και να επιλέξετε στο τυπογραφείο το μέγεθος που παρατίθεται παραπάνω.

Δ. Ημερομηνίες και Τρόπος επικοινωνίας:

Αποστολή προτάσεων προς Αξιολόγηση: 18 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση επιτυχόντων: 26 Μαρτίου 2020

Αποστολή τελικού poster σε ηλεκτρονική μορφή: 10 Απριλίου 2020

Email αποστολής προτάσεων η διευκρινήσεων: posters@dmopc20.com


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  Ανοικτή πρόσκληση Eπιτοίχιων Aνακοινώσεων (Posters). 3ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής “DMOPC20”
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο